Окончана Четврта редовна сједница: Усвојен Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској

Датум: 
16.05.2019 - 17:00

Народна скупштина Републике Српске данас је у наставку Четврте редовне сједнице усвојила Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године чији je циљ рјешавање проблема који се односе на сиромаштво старијих лица, здравствене услуге, стамбени простор и животне услове, живот у руралним и економски угроженим подручјима.

Народни посланици су усвојили и Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године).

Народна скупштина усвојила је Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године.

Народни посланици су усвојили Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину.

Народна скупштина примила је к знању Годишњи извјештај о резултатима активности Институције oмбудсмaна за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину, уз прихваћен Закључак Клуба посланика СДС којим Народна скупштина тражи од Омбудсмана за људска права БиХ да сачини и у року од 90 дана парламенту достави на разматрање специјални извјештај о заступљености конститутивних народа у институцијама са посебним акцентом на заступљеност Срба у структури влада и других институција кантона и ФБиХ.

Усвојена је и Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА).

Народна скупштина је, на приједлог Комисије за избор и именовање, која је констатовала да је Николи Шпирићу аутоматски престао мандат у свим радним тијелима Народне скупштине у којима је биран као народни посланик, изабрала Дражена Врховац за члана у Одбору за финансије и буџет и Наташу Радуловић за члана у Одбору за политички систем, правосуђе и управу и члана у Одбору за образовање, науку, културу и информисање.

Парламент је, на приједлог Комисије за избор и именовање, за чланове Савјета националних мањина изабрао: Мају Кременовић, предсједник, Игора Котјелникова, замјеник предсједника и чланове Зорку Врачар Јаничић, Станислава Мана, Александру Стевандић, Ирену Миливојевић, Јелу Митровски, Марију Буганик Прањић, Ненада Мирковића, Данијела Штефека, Предрага Егића и Данијелу Лешчен Тркуља.