Окончана Шеста посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
26.04.2023 - 19:45

Народна скупштина Републике Српске вечерас је на Шестој посебној сједници усвојила Закључак о Информацији о закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ.

Закључак:

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ.

2. Народна скупштина Републике Српске позива судије Уставног суда БиХ из реда српског народа да поднесу оставку на мјесто судије Уставног суда БиХ док Народна скупштина Републике Српске не одлучи другачије.

3. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Усвојен је и Закључак клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и посланичких група СПС и ДНС у вези Информације о закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ:

1. Народна скупштина Републике Српске задужује посланике из Републике Српске у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да у што краћем року припреме и упуте у парламентарну процедуру Закон о Уставном суду БиХ, којим ће се дефинисати састав Уставног суда БиХ без страних судија

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Народна скупштина је усвојила Закључак о усвајању Информације о  закључцима Народне скупштине Републике Српске усвојеним 10. децембра 2021. године.

Закључак:

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о закључцима Народне скупштине Републике Српске усвојеним 10. децембра 2021. године.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

У вези са Информацијом о закључцима Народне скупштине Републике Српске усвојеним 10. децембра 2021. године, Народна скупштине је усвојила Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1030/21 од 10. децембра 2021. године:

1. У тачки 2. Закључка у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ ријечи „у року до шест мјесеци“ бришу се, а послије ријечи „функционисање Републике Српске“ брише се тачка и додају ријечи „када се за то стекну одговарајући услови“.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Усвојен је и Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1031/21 од 10. децембра 2021. године:

1. У тачки 5. Закључка у вези Информације о преносу надлежности у области индиректног опорезивања ријечи „у року до шест мјесеци“ бришу се, а послије ријечи „Закона о акцизама Републике Српске“ брише се тачка и додају ријечи „када се за то стекну одговарајући услови“. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Усвојен је и Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1032/21 од 10. децембра 2021. године:

1. У тачки 4. Закључка у вези Информације о правосудним институцијама БиХ ријечи „у року до шест мјесеци“ бришу се, а послије ријечи „Закон о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске“ брише се тачка и додају ријечи „када се за то стекну одговарајући услови“.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Народна скупштина усвојила је и Закључак о измјени Закључка број 02/1-021-1033/21 од 10. децембра 2021. године:

1. У тачки 4. Закључка у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности ријечи „у року до шест мјесеци“ бришу се, а послије ријечи „безбједности“ брише се тачка и додају ријечи „када се за то стекну одговарајући услови“.

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић окончао је засједање Шесте посебне сједнице парламента.

На почетку сједнице свечану заклетву су положили народни посланици Саша Драгић (СНСД) којем је мандат додјељен због престанка посланичког мандата Денису Шулићу и Милка Савић (СДС) којој је мандат додјељен због престанка посланичког мандата Тамари Евђић.

Шеста посебна сједница Народне скупштине Републике Српске заказана је на основу члана 170 став 1 и члана 171 Пословника Народне скупштине Републике Српске на захтјев 30 народних посланика.