Окончан први дио Друге редовне сједнице, усвојени Програм рада парламента за 2023. и Закон о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Датум: 
16.03.2023 - 14:00

Народна скупштина Републике Српске данас је на Другој редовној сједници усвојила Програм рада парламента за 2023. годину, Закон о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку и Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку.

Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину усвојен је уз прихваћене амандмане Владе Републике Српске и Клуба посланика СНСД.

Законом о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку уређује се вођење Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, одређују лични подаци који се уписују у Регистар и начин њиховог чувања и давања на кориштење, степен њихове повјерљивости, као и посебне мјере које се спроводе према лицима правоснажно осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Сврха доношења Закона је обезбјеђивање заштите дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања, те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело.

Народна скупштина је усвојила Одлуку о постојању општег интереса за одређивање повратног дејства одредбе Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Законом о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске проширене су дјелатности Фонда, међу којима је одобравање зајмова.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби интензивније подршке привредним друштвима у Републици Српској, с обзиром на постојеће глобалне поремећаје на тржишту.

Усвојен је и Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.

Друга редовна сједница Народне скупштине биће настављена у уторак, 21. марта 2023. године, са почетком у 10 часова, расправом о Приједлогу закона о граду Прњавор – по хитном поступку.

Преостале тачке дневног реда Друге редовне сједнице:

9. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;

10. Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

12. Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;

13. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину;

14. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске: а) Извјештај о спровођењу Закона о фискаланој одговорности у Републици Српској за 2021. годину; б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године; 

15. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

16. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године; б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

17. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину; б) Извјештај о раду за 2021. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

18. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину;

19. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину;

20. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

21. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу;

22. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину;

23. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске: а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године; б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину;

24. а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину; б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

25. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године;

26. Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;

27. Избор и именовање.