Осма редовна сједница Народне скупштине Републике Српске почиње у уторак, 12. марта, у 10 часова

Датум: 
11.03.2024 - 09:45

Осмa редовнa сједницa Народне скупштине Републике Српске требало би да почне у уторак, 12. марта 2024. године у 10 часова.

Приједлог дневног реда Осме редовне сједнице: 

1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2024. годину;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона – по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку – по хитном поступку;

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку – по хитном поступку;

6. Приједлог закона о очувању културног и историјског насљеђа светог манастира Хиландар – приједлог предсједника Републике;

7. Нацрт закона о самосталним предузетницима;

8. Нацрт закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;

9. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину;

10. Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2022. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;

11. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Лутрије Републике Српске а. д. Бања Лука за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

12. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

13. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Требиње за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

14. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Универзитетска болница Фоча за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

15. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Градишка за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

16. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

17. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља Сребреница за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

18. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“;

19. Избор и именовања.