Писмо Високом судском и тужилачком савјету БиХ

Датум: 
05.06.2023 - 16:00

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БИХ

Халил Лагумџија, предсједник

Поштовани,

          Колегијум Народне скупштине Републике Српске, на сједници одржаној  5.  јуна  2023. године у оквиру  разматрања приједлога дневног реда Треће редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске разматрао је Ваш допис, број 01-50-2-1131-9/2023 од 31. маја 2023. године којим тражите одлагање разматрања тачке дневног реда – Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2022. годину.

 

 Обавјештавам Вас да је Колегујум Народне скупштине Републике Српске већином гласова уз један уздржан глас, донио Закључак којим је прихватио Ваш приједлог за одлагање разматрања наведене тачке дневног реда за наредну редовну сједницу, уз сугестију да би било неопходно ради будуће коректне сарадње пронаћи адекватан начин да ваш представник присуствује и учествује у раду радних тијела и сједнице Народне скупштине Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Др Ненад Стевандић