Посланици усвојили нови Пословник о раду Народне скупштине

Датум: 
02.07.2020 - 11:45

Народна скупштина Републике Српске у другом наставку 10. редовне сједнице усвојила је нови Пословник о раду Народне скупштине, Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске у прошлој години, четири закона, четири нацрта закона и више извјештаја о раду институција.

Приједлог пословника усвојен је уз амандмане Законодавног одбора и посланичких клубова који су постали саставни дио новог Пословника Народне скупштине.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о измјенама и допунама Закона о шумама, Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама, Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом и  Закон о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине.   

Посланици су усвојили четири нацрта закона: Нацрт закона о факторингу (упућен у стручну расправу која ће се спровести у року од 60 дана), Нацрт закона о управној инспекцији, Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске (упућен у јавну расправу која ће се спровести у року од 60 дана) и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске (упућен у јавну расправу која ће се спровести у року од 60 дана).

Парламент је у другом наставку 10. редовне сједнице усвојио сљедеће извјештаје: Консолидовани извјештај о извршењу буџета  Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2019. године; Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину; Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2019. године и Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2019. годину.

Народна скупштина примила је к знању: Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину и Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања.

Усвојена је и Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.