Расписан Јавни конкурс за избор три члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске

Датум: 
15.03.2024 - 08:00

На основу чланова  58. став (1) тачка 7.  Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), члана 46. став (2) Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број:02/4.01-1-011-371-1/24 од 13. марта  2024. године,  Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује Јавни конкурс за избор три члана Управног одбора Радио-телевизије  Републике Српске, из реда српског, хрватског и бошњачког народа.

Конкурс можете видјети овдје