Расписан јавни конкурс за избор члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске из реда Осталих

Датум: 
21.12.2020 - 10:30

На основу члана 58. став (1) тачка 7) Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), члана 46. став (2) Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број 02/4.01-1-011-1782/20 од 21. децембра 2020. године, Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује Јавни конкурс за избор члана Управног одбора Радио-телевизије Републике Српске из реда Осталих.

Конкурс можете видјети овдје.