Расписан Јавни конкурс за избор једног члана Републичке изборне комисије

Датум: 
03.04.2023 - 09:45

На основу члана 12. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 43/03), члана 58. став (1) алинеја 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) и Одлуке Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број 02/4.01-1-011-656-9/23  од 29. марта  2023. године, Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује Јавни конкурс за избор једног члана Републичке изборне комисије.

Конкурс можете видјети овдје