Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Осме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
20.11.2019 - 15:15

У оквиру припреме Осме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду, и то:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 25. новембра 2019. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Осму редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити;
 2. Нацрт закона о високом образовању;
 3. Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 4. Нацрт закона о спорту Републике Српске.

 

3. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 10.  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити;
 11. Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске;
 12. Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске;
 14. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.

 

4. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године, са почетком у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;
 4. Нацрт закона о високом образовању;
 5. Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске.

 

5. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године, са почетком у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској.

 

6. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске(Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 4. Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама.

 

7. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку.

 

8. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године, са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о трговини.

 

9. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осма редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о трговини;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 3. Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске;
 5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;
 7. Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље – Брчко и  Брчко – Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко – Бијељина – Рача;
 8. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто – пут Бања  Лука – Приједор по скраћеном поступку.

 

10. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити;
 3. Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској.

 

11. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 2. Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;
 3. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
 4. Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље – Брчко и  Брчко – Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко – Бијељина – Рача;
 5. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто – пут Бања  Лука – Приједор по скраћеном поступку.

 

12. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити.

 

13. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања одржаће сједницу у понедјељак, 25. новембра 2019. године са почетком у 17.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 2. Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској.

 

14. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 26. новембра 2019. године са почетком у 09.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;
 3. Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље – Брчко и  Брчко – Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко – Бијељина – Рача;
 4. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто – пут Бања  Лука – Приједор по скраћеном поступку.