Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Пете посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
26.12.2022 - 09:45

У оквиру припреме Пете посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане овим редослиједом:

1.    Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Пету посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2.    Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској – по хитном поступку;
2.    Приједлог породичног закона;
3.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;
4.    Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске.

3.    Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – по хитном поступку;
2.    Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку;
3.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
4.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
5.    Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
6.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;
7.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
8.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
9.    Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској – по хитном поступку;
10.    Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
11.    Приједлог закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама – по хитном поступку;
12.    Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Медицински комплекс Бања Лука“(ФИН° 91.071).

4.    Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о туризму.

5.    Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
2.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
3.    Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
4.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;
5.    Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске.

6.    Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
2.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
3.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

7.    Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству.

8.    Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о стандардизацији у Републици Српској;
2.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
3.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
4.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
5.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству.

9.    Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку;
2.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;
3.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
4.    Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
5.    Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
6.    Приједлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку;
7.    Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске.

10.    Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања одржаће сједницу у понедјељак, 26. децембра 2022. године у 17 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
2.    Приједлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању – по хитном поступку.

11.    Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 27. децембра 2022. године у 8.30  часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске – по хитном поступку.

12.    Одбор за безбједност одржаће сједницу у уторак, 27. децембра 2022. године у 9  часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 5).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора

1.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку.

13.    Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 27. децембра 2022. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала број 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, по хитном поступку;
2.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;
3.    Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку.

14.    Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у уторак, 27. децембра 2022. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.    Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – по хитном поступку;
2.    Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској – по хитном поступку;
3.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку.