Распоред сједница скупштинских одбора и радних тијела за припрему 16. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
23.04.2021 - 10:30

У оквиру припреме Шеснаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице Одбора Народне скупштине Републике Српске, одржаће по сљедећем редосљеду, и то:

 1. Законодавни одбор, одржаће сједницу у понедјељак 26. априла 2021. године у 14.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Шеснаесту редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 1. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак 26. априла 2021. године у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Шеснаесте редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури.
 1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће сједницу у понедјељак 26. априла 2021. године у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Мала сала.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте редовне сједнице, а који су  у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;
 2. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године.
 1. Одбор за финансије и буџет, одржаће сједницу у уторак 27. априла 2021. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Шеснаесте редовне  сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности.

 1. Одбор једнаких могућности, одржаће сједницу у уторак 27. априла 2021. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, Сала 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2020. годину;
 2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херецеговине за 2020. годину годину.
 1. Одбор представке, приједлоге и друштвени надзор одржаће сједницу у сриједу 28. априла 2021. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Шеснаесте редовне  сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2020. годину;
 2. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за     људска права Босне и Херецеговине за 2020. годину годину.