Седма редовна сједница почиње у уторак, на предложеном дневном реду 28 тачака

Датум: 
11.12.2023 - 12:00

Седма редовна сједница Народне скупштине Републике Српске требало би да почне сутра, 12. децембра 2023, у 10 часова.

На предложеном дневном реду Седме редовне сједнице налази се 28 тачака:

1.         Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2.         Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2024–2026. године – по хитном поступку;

3.         Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;

5.         Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину;

6.         Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину;

7.         Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години;

8.         Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;

9.         Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;

10.       Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања – по хитном поступку;

11.       Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;

12.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;

13.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;

14.       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености – по хитном поступку;

15.       Приједлог закона о измјени Закона о раду – по хитном поступку;

16.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити – по хитном поступку;

17.       Приједлог закона о производњи  наоружања и војне опреме у Републици Српској;

18.       Приједлог закона о електронском новцу;

19.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;

20.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;

21.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству;

22.       Нацрт закона о имунитету Републике Српске – приједлог народних посланика;

23.       Нацрт закона о референдуму и грађанској иницијативи – приједлог народних посланика;

24.       Нацрт закона о ловству;

25.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора;

26.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

27.       Извјештаји ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“:

а)Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“ за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“;

б) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“ за 2020. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“;

в) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“ за 2021. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“;

г) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“ за 2022. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске“;

28. Избор и именовања.