Сједнице Народне скупштине су јавне, парламент обезбједио све техничке претпоставке за директне ТВ преносе

Датум: 
30.10.2019 - 09:45

Народна скупштина Републике Српске Пословником и Правилником о јавности рада обезбједила је право јавности рада за све представнике медија који прате рад Народне скупштине.

Свим медијским кућама обезбјеђене су све техничке могућности за директне тв преносе.

Новинарима, који прате рад парламента, обезбјеђена је Прес соба у згради Народне скупштине у којој прате сједнице Народне скупштине. У Прес соби новинари имају на располагању рачунаре, телефонеи интернет конекцију.

Сједнице Народне скупштине преносе се директно на веб страници Народне скупштине.

Везано за излагања народних посланика на 7. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, а која се тичу јавности рада Народне скупштине и директних тв преноса сједница парламента, желимо да подсјетимо да су у  складу са чланом 271. Пословника Народне скупштине Републике Српске „сједнице Народне скупштине и њених радних тијела јавне“.

Чланом 1. Правилника јавности рада Народне скупштине дефинисано је да се јавност рада Скупштине обезбјеђује стварањем услова за телевизијске и интернет преносе сједница Скупштине, конференцијама за новинаре, издавањем званичних саопштења, омогућавањем праћења рада Скупштине од стране представника средстава јавног информисања“ и слично.

Народна скупштина Републике Српске испоштовала је све одредбе Правилника о јавности рада.

Народна скупштина је транспарентна у свом раду. Свим медијским кућама  обезбјеђени су услове за несметан рад и све техничке претпоставке за директне тв преносе сједница.

Народна скупштина ни на који начин не може да утиче на одлуку медијских кућа да ли ће вршити директан пренос било које сједнице. Медијске куће ту одлуку доносе самостално на основу процјене уредништва о заинтересованости гледалаца за одређену тачку дневног реда коју парламент разматра.

Када је ријеч о Јавном сервису Републике Српске његов однос према овом питању дефинисан је Законом о РТРС и Принципима извјештавања са сједница Народне скупштине.  

Сједнице Народне скупштине Радио телевизија Републике Српске преноси у складу са Законом о радио и телевизији Републике Српске.   

У члану 13. став 7. Законом о радио и телевизији Републике Српске, који се односи на Програмска начела пише:   „РТРС има право, у складу са својим уређивачким смјерницама, преносити сједнице или дијелове сједница Народне скупштине РС односно РТРС има обавезу на други погодан начин информисати јавност о скупштинским активностима. У ту сврху, РТРС има слободан приступ сједницама Народне скупштине“.

Будући да је РТРС у складу са чланом 8. став 1 Закона о РТРС „самостална у обављању дјелатности, има уредничку независност и институционалну аутономију, нарочито у областима као што су: утврђивање програмске шеме и концепција и продукција програма“, Народна скупштина Републике Српске ни на који начин не може да „нареди“ РТРС да врши преносе сједница.