Усвојен Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској и измјене три закона потребне за његово спровођење

Датум: 
27.12.2022 - 22:00

Народнa скупштинa Републике Српске вечерас је на Петој посебној сједници једногласно усвојила Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, те измјене више закона којима се омогућава остваривање права ове категорије становништва, а то су:  Закон о допунама Закона о доприносима, Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закон о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању, све по хитном поступку.

Примјена Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Српској предвиђена је од 1. јануара, а њиме се успоставља право на новчану накнаду једном од незапослених родитеља четворо и више дјеце од којих је једно малољетно у мјесечном износу од нето 750 КМ. Новина овог законског рјешења је и уплата доприноса за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање, што је значајан бенефит и проширење права за незапосленог родитеља четворо и више дјеце. 

Пета посебна сједница биће настављена сутра (сриједа) у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда Пете посебне сједнице:

 1. Приједлог закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама – по  хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 5. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Медицински комплекс Бања Лука“(ФИН° 91.071);
 6. Приједлог закона о метрологији у Републици Српској;
 7. Приједлог закона о стандардизацији у Републици Српској;
 8. Приједлог породичног закона:
 9. Приједлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
 12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;
 14. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о туризму;
 16. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
 17. Избор и именовања.

 Посланици ће се о тачкама од 13. до 16. изјаснити одмах по окончању расправе о њима.