Једанаеста редовна сједница Народне скупштине у уторак, 21. јула

Датум: 
09.07.2020 - 13:30

Колегијум Народне  скупштине Републике Српске одлучио је данас да једанаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске буде одржана у уторак, 21. 7. 2020. године, са почетком у 10 часова, у сали за сједнице Народне скупштине Републике Српске.

Коначан приједлог дневног реда биће усаглашен уочи саме сједнице, након што Влада Републике Српске достави мишљење о хитности предложених тачака дневног реда како би се, због епидемиолошке ситуације, покушао кориговати обим предложеног дневног реда.

Приједлог дневног реда:

1.       Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2.       Приједлог закона о измјенама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;

3.       Приједлог закона о спорту Републике Српске;

4.       Приједлог закона о пореском поступку Републике Српске;

5.       Приједлог закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске;

6.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске;

7.       Нацрт закона о противградној заштити;

8.       Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народног посланика Јелене Тривић;

9.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о гасу;

10.     Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2019. годину;

11.     Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину;

12.     Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1. 2019 – 31. 12. 2019. године;

13.     Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019. и Извјештај о пословању и резултатима рада са Финансијским извјештајем  Агенције за банкарство Републике Српске за 2019. годину;

14.     Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2019. до 31.12. 2019. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. године;

15.     Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2019. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 1.1 – 31. 12. 2019. године.

16.     Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2019. године;

17.     Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година);

18.     Избор и именовање.