Колегијум Народне скупштине Републике Српске, 2.6.2020.