Потписивање Протокола о сарадњи између Народне скупштине и Парламента Санкт - Петербурга, 30.03.2017.