Сједница колегијума Народне скупштине Републике Српске 12.11.2021.године