Сједница Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске, 12.12.2016.године