Церемонија отварања твининг пројекта “Подршка административним структурама за послове интеграција у ЕУ парламената у БиХ”, 23.05.2017.