18. редовна сједница Народне скупштине, 25.04.2017.