22. посебна сједница Народне скупштине, 27.02.2017.