Клуб посланика ПДП Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Осамнаестој сједници, одржаној 6. октобра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  1. За вршиоца директора Републичке управе цивилне заштите Републике Српске дана 22. августа 2019. године постављен је Милан Новитовић. Да ли је то учињено у складу са законом, с обзиром да је против њега Окружно јавно тужилаштво Бања Лука 29. јуна 2018. године подигло оптужницу због кривичног дјела угрожавања сигурности, те да је иста потврђена 3. априла 2019. године од стране Одновног суда у Бањој Луци?
  2. Колико је и по ком основу Републичке управа цивилне заштите запослила радника од дана ступања в. д. директора Милана Новитовића на дужност 22. 8. 2019. године до данас? Да ли су за новопримљене раднике расписивани конкурси и да ли су била обезбијеђена средства за лична примања у Буџету?
  3. Да ли је тачно да намјенско возило Републичке управе цивилне заштите „Нисан“ и службено возило „Пасат“, а након именовања в. д. директора Милана Новитовића, користи предсједник Уједињене Српске?

ОДГОВОР:

Број: 25.01-059-126/21

Датум: 19.11.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Клуб посланика ПДП, поставио је на наставку Осамнаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 06. и 07. октобра 2021. године, сљедеће посланичко питање:

1. За вршиоца директора Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, дана 22.августа 2019. године постављен је Милан Новитовић. Да ли је то учињено у складу са законом, с обзиром да је против њега Окружно јавно тужилаштво Бања Лука 29. јуна 2018. године подигло оптужницу због кривичног дјела угрожавања сигурности, те да је иста потврђена 03. априла 2019. године од стране Основног суда у Бањој Луци?

2. Колико је и по ком основу  Републичка управа цивилне заштите запослила радника од дана на ступања в.д. директора Милана Новитовића на дужност 22.08.2019. године до данас?Да ли су за новопримљене раднике расписивани конкурси и да ли су била обезбијеђена средства за лична примања у буџету?

3. Да ли је тачно да намјенско возило Републичке управе цивилне заштите „Нисан“ и службено возило „Пасат“, а након именовања в.д. директора Милана Новитовића, користи предсједник Уједињене Српске?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

1. Према одредбама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављање државних службеника „Службени гласник РС“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15), подизање и потврђивање оптужнице не представља услов, због којег неко лице не може бити именовано за вршиоца дужности. Сходно наведеном, Рјешење Владе Републике Српске о именовању вршиоца дужности Републичке управе цивилне заштите, број 04/1-012-2-2042/19 од 12.08.2019. године, је у складу са законским и подзаконским прописима.

2. Почев од 22.08.2019. године, до 06.10.2021. године, 3 (три) радника су примљена у радни однос на неодређено вријеме, а по основу конкурса који је спроведен у складу са Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16).

За све запослене, а у сврху личних примања обезбијеђена су средства у буџету Републичке управе цивилне заштите на буџетској позицији:

411000 - Расходи за лична примања запослених.

 

3. Није тачно да предсједник Уједињене Српске користи возила Републичке управе цивилне заштите Републике Српске. Возила која су у власништву Републичке управе цивилне заштите користе се у складу са Правилником о условима и начину кориштења, управљања и одржавања службених моторних возила Републичке управе цивилне заштите, број 10/1.01/020-35/16 од 29.07.2016. године.

 

 

Доставити:                                                                                                      В.Д. ДИРЕКТОРА

-Наслову 

-а/а                                                                                                                         

                                                                                                                                   Милан Новитовић

 

 

06.10.2021

Име посланика:

Сазив: 
10