Клуб посланика ПДП Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 25. јануара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                  Ради упознавања јавности, потребно је да нам доставите сљедеће:

  • Уговор о приватизацији Робне куће ''Боска'', да ли је исти испоштован, тј. да ли су предвиђена средства уплаћена у буџет РС и да ли је обавезе према радницима измирио инвеститор или Влада РС?

 

  • Информацију о куповини обвезница ИРБ (по изручитој одлуци Скупштине акционара ИРБ-а, којом предсједава предсједник Владе РС, иако је била вишеструко упозоравана да се ради о ризичном пласману) и стању са исплатама истих на дан 31.12.2015. године и да ли је било промјена по основу уговора о куповини обвезница?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-182-2/17

Датум: 29.09.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП је између двије сједнице, 25. јануара 2016. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Ради упознавања јавности, потребно је да нам доставите сљедеће:

Информацију о куповини обвезница ИРБ ( по изричитој одлуци Скупштине акционара ИРБ-а, којом предсједава предсједник Владе РС, иако је била вишеструко упозоравана да се ради о ризичном пласману) и стању са исплатама истих на дан 31.12.2015. године и да ли је било промјена по основу уговора о куповини обвезница?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поводом овог питања контактирали смо Инвестиционо-развојну банку а.д. Бања лука, као ресорно надлежну,  и при том добили сљедећи одговор:

„Робна кућа „Боска“ а.д. Бања Лука је 02.08.2011. године упутила јавни позив свим заинтересованим инвеститорима за упис и уплату I емисије обвезница емитованих јавном понудом, под условима утврђеним Проспектом о емисији. На продају је понуђено укупно 150.000 обвезница, номиналне вриједности 100,00 КМ по једној обвезници, роком доспјећа од 12 година, годишњом каматном стопом од 7%  и годишњим исплатама ануитета. Обавезе емитента из обвезница представљају осигуране обавезе, односно РК Боска је власницима обвезница као инструмент за обезбјеђење наплате по основу власништва на обвезницама дала у залог објекат робне куће у центру Бања Луке процијењене вриједности 32 милиона КМ. Продаја обвезница је извршена путем Бањалучке берзе.

Из средстава фондова којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске купљено је укупно 149.997 обвезница, номиналне вриједности 14.999.700 КМ. Куповином обвезница фондови су стекли право на исплату ануитета по основу главнице и камате, а према ануитетном плану објављеном у Проспекту. Први ануитет је доспио на наплату 22.09.2012.године.

Обзиром да емитент није уредно измиривао обавезе по доспјелим ануитетима, Инвестиционо-развојна банка је дана 29.11.2012.године Окружном привредном суду у Бањој Луци поднијела тужбу за наплату доспјелог ануитета са законском затезном каматом.

Како рочиште по поменутој тужби није било заказано и поред упућених пожурница од стране Инвестиционо-развојне банке, дана 24.10.2016. године са емитентом је закључено судско поравнање којим је утврђена динамика плаћања свих неизмирених обавеза по доспјелим ануитетима.

Тужена РК Боска је у цијелом периоду од момента издавања обвезница континуирано вршила уплате по основу доспјелих ануитета, с тим да су се те уплате разликовале у износима од оних предвиђених ануитетним планом, а од момента закључења судског поравнања уплате су настављене у складу са динамиком предвиђеном истим.

Сходно наведеном, закључно са 28.09.2017. године РК Боска је уплатила на рачуне фондова укупно 6.588.919,08 КМ.

Како је ријеч о јавно емитованим обвезницама које су од 03.10.2011. године уврштене на слободно берзанско тржиште, а емитоване под условима утврђеним у јавно објављеном проспекту, услови отплате истих се не могу мијењати.“

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                                                                       др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2016
Сазив: 
9