Клуб посланика ПДП Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 12. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Доставити информацију која предузећа имају право да врше експлоатацију природног шљунка из ријеке Босне на подручју општина Шамац и Модрича. Да ли та предузећа уредно измирују своје обавезе по основу накнада и пореза?

ОДГОВОР:

Број: 12.07-011-318/15

Датум,

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

 

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 12.октобра 2015.године посланичко питање:

„Доставити информацију која предузећа имају право да врше експлоатацију природног шљунка из ријеке Босне на подручју општине Шамац и Модрича. Да ли та предузећа уредно измирују своје обавезе по основу накнада и пореза?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Јавна установа „Воде Српске“ закључила је  уговор о одржавању ријечног корита и водног

земљишта ријеке Босне на подручју општина Шамац и Модрича са привредним субјектима:

 

  1. „Мартић Интер Коп“ д.о.о. Модрича
  2. „Кузмановић комерц“ д.о.о. Модрича
  3.  В. Д. „Ушће Босне“ а.д. Шамац
  4. „Сигма комерц“ д.о.о. Шамац
  5. „Румапа“ д.о.о. Црквина, Шамац
  6. „Мецена“ д.о.о. Шамац
  7. „Кулага – коп“ д.о.о Дервента

 

Привредни субјекти са којима су закључени уговори о одржавању ријечних корита и водног земљишта у 2015. години за протекли период (до дана закључења уговора) уредно су измирили сва пореска давања и обавезе по основу водне накнаде за извађени материјал из водотока. 

 

                                                                                                              М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                     проф. др   Стево Мирјанић

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2015
Сазив: 
9