Клуб посланика ПДП Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 21. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Клуб посланика ПДП затражио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године одговор од Министарства саобраћаја и веза РС на питање које се односи, између осталог, и на износ примања Мирослава Лазанског на Радио-телевизији Републике Српске. У одговору који смо добили из Министарства наводи се да ''ауторска накнада на основу Ауторског уговора представља лично примање Аутора, односно лични податак, и да у том смислу ЈП Радио-телевизија Републике Српске није овлаштена да трећој страни открије личне податке, у складу са чланом 17. Закона о заштити личних података БиХ''.

               С обзиром на то да се ради о јавном сервису Републике Српске и да смо увјерени да јавност има право да буде информисана о свим платама из јавних прихода и да, у том случају, било чији уговор не може да буде сакривен од очију јавности, па тако и уговори на Рдио-телевизији Републике Српске, затражили смо тумачење од директора Агенције за заштиту личних података БиХ.

               С обзиром да то да су се РТ РС и Министарство саобраћаја и веза РС позвали на Закон о заштити личних података БиХ, од Агенције за заштиту личних података БиХ затражили смо одговор на питање: може ли ауторска накнада по основу Ауторског уговора на Радио-телевизији Републике Српске бити лични податак сакривен од очију јавности?

               Желимо да вас обавијестимо да смо добили тумачење од Агенције за заштиту личних података БиХ, који Вам достављамо у прилогу.

               Укратко, Мишљење Агенције је да ''посланици у Народној скупштини Републике Српске имају законит интерес да у сврху вршења контроле кориштења новчаних средстава из јавних прихода траже и добију податке о висини новчаних накнада које се исплаћују физичким лицима по основу ангажовања у РТРС''.

               Тумачење Агенције је да је ''по истом члану (члану 17. Закона) контролор дужан провести поступак оцјене основаности захтјева треће стране, те на основу утврђеног чињеничног стања, донијети одлуку да ли ће омогућити приступ и дати тражене податке''.

               Мишљења су, стога, да је ''РТ РС јавни радио-телевизијски сервис, односно јавно предузеће чији је оснивач Република Српска и да се финансира из јавних прихода прикупљених путем РТВ таксе, а може оставрити приход и из Буџета Републике Српске''. Осим тога, у Агенцији подсјећају да је ''РТ РС обавезан да Народној скупштини Републике Српске и јавности представља извјештаје о свом раду и финансијском пословању''. У Агенцији сматрају да ''народни посланици у НС РС имају право да буду упознати са трошењем новчаних средстава од стране РТ РС као јавног радио-телевизијског сервиса''.

               У складу са наведеним тумачењем, тражимо одговор на питање:

               Под којим условима (финансијским и нефинансијским) Мирослав Лазански и Мато Ђаковић учествују у креирању програмског садржаја РТРС? Колико им је појединачно до сада новца исплаћено? Молимо Вас да нам доставите све уплате, укључујући и путне трошкове.

ОДГОВОР:

Број: 13.05/011-446/17

Датум: 07.03.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               На 16. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 21. фебруара 2017. године, Клуб посланика ПДП-а, поставио је посланичко питање које гласи:

Под којим условима (финансијским и нефинансијским) Мирослав Лазански и Мато Ђаковић учествује у креирању програмског садржаја РТРС? Колико им је појединачно до сада новца исплаћено? Молимо Вас да нам доставите све уплате, укључујући и путне трошкове“?

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

У информацији коју смо запримили од Радио-телевизије Републике Српске, наводи се да је Мирослав Лазански на Радио-телевизији Републике Српске, ангажован од марта 2016. године са ауторским уговором за емисију „Лазански – Директно“. За десет мјесеци 2016. године и први мјесец 2017. године, Мирославу Лазанском по основу ауторског уговора, исплаћено је укупно 17.602,47 КМ, односно мјесечно 1600,22 КМ. У износ накнаде по овом ауторском уговору без додатних трошкова улазе и сви ексклузивни садржаји које Мирослав Лазански сними на терену као што су били материјали са Сиријског ратишта, те остали догађаји које прати Лазански.

Мато Ђаковић запослен је на Радио-телевизији Републике Српске од јуна 2016. године и Радио-телевизија Републике Српске је по основу „третмана зараде-плате“ Ђаковићу до сада исплатио 16142,38 КМ или у просјеку 1718,75 КМ мјесечно уз обрачун минулог рада и топлог оброка према одредбама Закона о раду Републике Српске.

У достављеној информацији још се наводи, да сe сви остали трошкови за емисију Лазанског и Ђаковића планирају буџетима емисија „Лазански – Директно“ и „Телеринг“ а износи се по емисији крећу између 100 и 200 КМ.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                          Неђо Трнинић

 

 

21.02.2017
Сазив: 
9