Клуб посланика ПДП Окружном привредном суду у Бијељини

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 12. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

                Молимо Вас да нам доставите податке о свим набављеним моторним возилима у периоду 1.1.2007. до 31.12.2017. године. Списак возила набављених за Ваше потребе треба да садржи:

  • врста возила
  • модел возила
  • набавну цијену са ПДВ-ом
  • тренутни статус (користи се, продано, расходовано и сл.).

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 59-0-Su-18-000 088

Бијељина, 15.02.2018.г.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Генерални секретар

ПРЕДМЕТ: одговор на посланичко питање, доставља се

Веза: ваш допис бр. 02/2-257-29/18 од 14.02.2018. г.

У вези вашег дописа број и датум горњи, којим се тражи одговор на посланичко питање, у прилогу овога дописа, достављамо писмени одговор, на једном од писама које је у службеној употреби у суду, уз напомену да Окружни привредни суд у Бијељини у свом раду не користи CD.

Срдачан поздрав,

                                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

                                                                                                                             Гужвић Божана

                                                                                                                       (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

Број: 59-0-Su-18-000 088

Бијељина, 15.02.2018.г.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Н/р Генерални секретар

ПРЕДМЕТ: одговор на допис

На основу Вашег дописа обавјештавамо Вас да смо у периоду од почетка рада суда 2010. године, а закључно са 31.12.2017. године, имали следећу набавку моторног возила за потребе суда:

ВРСТА ВОЗИЛА                    МОДЕЛ                         НАБАВНА ЦИЈЕНА                              ТРЕНУТНИ СТАТУС

1.Путничко возило        ШКОДА ФАБИА               16.687,00 КМ                                          користи се

У 2011. години у виду донације Министарства правде запримили смо путничко возило Škoda octavia.

ВРСТА ВОЗИЛА                           МОДЕЛ                                          НАБАВНА ЦИЈЕНА            ТРЕНУТНИ СТАТУС

1.Путничко возило      ŠKODA OKTAVIA ELEGANCE                32.685,00 КМ                            користи се

 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

                                                                                                                              Божана Гужвић

                                                                                                                       (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

Достављено:

1.Наслову

2.Su-архиви

 

12.02.2018
Сазив: 
9