Клуб посланика СДС Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама Жељезница Републике Српске а.д. Добој на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрограм(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-317-1/19

Датум: 01.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама Жељезница Републике Српске а.д. Добој на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрогам(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има)

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

„Порески обвезник АД „Жељезнице РС“, Добој је у четвртом кварталу 2018. године извршио плаћање свих репрограмираних пореских обавеза у износу од 28.600.000 КМ, а у складу са програмом реструктурирања који се обавља под контролом Свјетске банке која врши кредитирање Пројекта.

Остатак дуга од 2.302.375,10 КМ који се односио на текуће обавезе и обавезе по рјешењима принудне наплате, измирен је током јануара и фебруара 2019. године.“.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10