Клуб посланика СДС Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама ЈЗУ Болница Источно Сарајево на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрограм(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-311-1/19

Датум: 28.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

 

Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама ЈЗУ Болница Источно Сарајево на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрогам(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има)

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

„Укупне пореске обавезе ЈЗУ Болница Источно Сарајево на дан 31.12.2018 године су износиле 29.912.718,70 КМ.

Од тог износа, доспјеле, а неизмирене текуће обавезе на дан 31.12.2018. године износе 28.595.094,70 КМ, док доспјеле, а неизмирене обавезе по основу рјешења о одгођеном плаћању пореских обавеза Министарства финансија износе 1.317.624,00 КМ. Остатак дуга по основу рјешења о одгођеном плаћању који није доспио за плаћање на дан 31.12.2018. године износи 4.329.336,15 КМ.

За доспјеле, а неизмирене обавезе воде се поступци редовне наплате, односно издају се опомене за плаћање, а покренут је и поступак принудне наплате.“.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10