Клуб посланика СДС-СРС РС Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четвртој сједници одржаној 24. јуна 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Тражимо да нам доставите податке о уплатама закупа ДИ ''Борја'' Теслић, која је уговорна обавеза закупаца према уговорном односу. Тражене податке нам доставите по износу и датуму уплата. У прилогу одговора на посланичко питање тражимо да нам доставите уговор о закупу.

ОДГОВОР:

Број: 05.03/011-193/15

Датум: 06.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање                              

Клуб посланика СДС-СРС РС, на наставку Четврте сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаном 23. и 24. јуна 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:  

„Тражимо да нам доставите податке о уплатама закупа ДИ „Борја“ Теслић, која је уговорна обавеза закупаца према уговорном односу. Тражене податке нам доставите по износу и датуму уплата. У прилогу одговора на посланичко питање тражимо да нам доставите уговор о закупу“.  

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

У закупу пословних простора „Нова Борја“ а.д. Теслић су привредна друштва „Интерлигнум“ д.о.о. Теслић и „Klječanin Company“ д.о.о. Теслић. Према подацима добијеним од стране управе „Нова Борја“ а.д. Теслић, у периоду од 10.04.2014. године до 01.04.2015. године наведена друштва извршила су уплате закупнина како слиједи:

„Интерлигнум“ д.о.о. Теслић је, по основу закупа пословног простора, уплатио 11.700,00 КМ (16.04.2014.), 10.000,00 КМ (29.04.2014.), 18.311,22 КМ (08.08.2014.), 2.500,00 КМ (29.08.2014.), 14.720,00 КМ (10.09.2014.), 7.425,08 КМ (03.10.2014.), 12.957,99 КМ (10.10.2014.), 18.108,82 КМ (24.10.2014.), 3.952,00 КМ (14.11.2014.), 4.961,13 КМ  (24.11.2014.) и 25.576,89 КМ (01.04.2015.), што укупно износи 130.213,13 КМ.

„Klječanin Company“ д.о.о. Теслић је, по основу закупа пословног простора, уплатио 20.000,00 КМ (17.04.2014.), 4.000,00 КМ (24.07.2014.), 2.000,00 КМ (08.08.2014.), 1.000,00 КМ (11.08.2014.), 8.000,00 КМ (26.08.2014.), 4.000,00 КМ (30.09.2014.), 3.000,00 КМ (01.10.2014.),  1.000,00 КМ (09.10.2014.), 5.000,00 КМ (13.02.2015.), 10.000,00 КМ (18.02.2015.) и 60.000,00 КМ (31.03.2015.), што укупно износи  118.000,00 КМ.

У прилогу Вам достављамо копије Уговора о закупу закључене између „Нова Борја“ а.д. Теслић и привредних друштава „Интерлигнум“ д.о.о. Теслић и „Klječanin Company“ д.о.о. Теслић.

С поштовањем,                                                                                       

                                      

                             МИНИСТАР

                           Петар Ђокић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2015
Сазив: 
9