Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Грађани општине Лопаре обратили су се МУП РС дописом у којем су описали саобраћајну несрећу која се десила у Лопарама 19.9.2015. г., око 23.00 часа, у којој је извјесни Драгомир Керовић из Лопара путничким моторним возилом којим је управљао, ударио и оборио пјешака на пјешачком прелазу. Именовани Драгомир Керовић, по струци доктор медицине, је озлијеђеног пјешака истим возилом превезао у Дом здравља у Лопарама, гдје је запослен, и указао му медицинску помоћ без евидентирања пријема пацијента и пружања здравствене услуге у протокол ове здравствене установе. На овај начин је Драгомир Керовић напустио мјесто саобраћајне несреће, без претходног позива Полицијској станици у Лопарама, што може потврдити више очевидаца, грађана који су Вам и упутили допис. Према нашим сазнањима, за наведени догађај Керовић Драгомиру је издат прекршајни налог за учињени прекршај ''непропуштање пјешака''. Поставља се питање како је могуће да се Керовић Драгомиру изда прекршајни налог, а да се истовремено није провео увиђај, није се утврдио степен повреде повријеђеног лица, околности које су довеле до поменутог догађаја и да ли се утврдио идентитет повријеђеног лица, као и друге околности које се утврђују у оваквим случајевима. Посебно истичемо чињеницу да је Керовић Драгомир осуђиван два пута за кривична дјела против безбједности саобраћаја у којима је једно лице смртно страдало, а једно лице озлијеђено трајним инвалидитетом. Тачност ових навода можете утврдити увидом у казнену евиденцију и менованог.

Тражимо од Вас информацију да ли је Министарство поступило по пријави групе грађана из Лопара и уколико није, да ли ће поступати у циљу утврђивања чињеница о саобраћајној незгоди која се догодила 19.9.2015. године и утврдити да ли је било пропуста припадника МУП РС, Полицијска станица у Лопарама, у обављању службене дужности, обзиром да је прекршајни налог издат за учињени прекршај а да није било увиђаја са мјеста несреће. Уколико је МУП РС поступило по допису грађана, молимо Вас да нам доставите извјештај о спроведеним радњама по овом питању.

ОДГОВОР:

Број: C/M-053-355/15

Датум: 23.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС на Шестој сједници Народне скупштине Републике Српске,

одржаној 08. октобра 2015. године, поставио је сљедеће питање:

„Грађани општине Лопаре обратили су се МУП РС дописом у којем су описали саобраћајну несрећу која се десила у Лопарама 19.09.2015. г., око 23.00 часа, у којој је извјесни Драгомир Керовић из Лопара путничким моторним возилом којим је управљао, ударио и оборио пјешака на пјешачком прелазу. Именовани Драгомир Керовић, по струци доктор медицине, је озлијеђеног пјешака истим возилом превезао у Дом здравља у Лопарама, гдје је и запослен, и указао му медицинску помоћ без евидентирања пријема пацијента и пружања здравствене услуге у протокол ове здравствене установе. На овај начин је Драгомир Керовић напустио мјесто саобраћајне несреће, без претходног позива Полицијској станици у Лопарама, што може потврдити више очевидаца, грађана који су вам и упутили допис. Према нашим сазнањима, за наведени догађај Керовић Драгомиру је издат прекршајни налог за учињени прекршај непропуштање пјешака. Поставља се питање како је могуће да се Керовић Драгомиру изда прекршајни налог, а да се истовремено није провео увиђај, није се утврдио степен повреде повријеђеног лица, околности које су довеле до поменутог догађаја и да ли се утврдио идентитет повријеђеног лица, као и друге околности које се утврђују у оваквим случајевима. Посебно истичемо чињеницу да је Керовић Драгомир осуђиван два пута за кривична дјела против безбједности саобраћаја у којима је једно лице смртно страдало, а једно лице озлијеђено трајним инвалидитетом. Тачност ових навода можете утврдити увидом у казнену евиденцију именованог.

Тражимо од Вас информацију да ли је Министарство поступило по пријави групе грађана из Лопара и уколико није, да ли ће поступати у циљу утврђивања чињеница о саобраћајној незгоди која се догодила 19.9.2015. године и утврдити да ли је било пропуста припадника МУП РС, Полицијска станица у Лопарама, у обављању службене дужности, обзиром да је прекршајни налог издат за учињени прекршај а да није било увиђаја са мјеста несреће. Уколико је МУП РС поступило по допису грађана, молимо Вас да нам доставите извјештај о спроведеним радњама по овом питању.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 дајемо слиједећи

О  Д  Г  О  В  О  Р

Увидом у документацију предметне саобраћајне незгоде, извршене контроле и обављене разговоре, утврђене су сљедеће чињенице:

 

 1. Дана 20.09.2015. године у 11,50 часова, у Полицијској станици Лопаре запримљена је пријава да је Керовић Драгомир, сина Василија, из Тобута, дана 19.09.2015. године управљајући путничким аутомобилом марке „Passat 7“, крећући се из правца Челића, у Лопарама у улици Цара Душана, на пјешачком прелазу, остварио контакт са НН лицем – пјешаком, након чега је повређеног ставио у своје возило и одвезао у правцу Челића.
 2.  Обзиром да је саобраћајна незгода пријављена накнадно, да је лице мјеста измјењено и да су учесници напустили мјесто догађаја, није вршен увиђај, него је у Полицијској станици Лопаре сачињен оперативни план рада на проналаску другог учесника (пјешака).
 3. Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре су радећи по наведеној пријави пронашли учесника који је изазвао саобраћајну незгоду – Керовић Драгомира и уручили му Прекршајни налог серијског броја: 0022268884 дана 20.09.2015 године. Прекршајни налог је издат због тога што именовани управљајући путничким аутомобилом марке „Passat 7“ рег. ознака Е17-М-111, није пропустио пјешака на пјешачком прелазу, дана 19.09.2015 године у 23,00 часова, у улици Цара Душана, у Лопарама. Због описаног прекршаја полицијски службеник је примјењујући члан 111. став 3. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, а кажњиво по члану 236. став 1. тачка 15. изрекао новчану казну у износу од 50 КМ и одредио један казнени бод. Прекршајни налог је лице Керовић Драгомир лично преузео дана 20.09.2015 године и потписом прихватио одговорност за описани прекршај, те се одрекао права на судско одлучивање. Увидом у Регистар новчаних казни и прекршајне евиденције, утврђено је да је прекршајни налог наведеног серијског броја у статусу „плаћен“.
 4. Предметни прекршајни налог је издат због непропуштања пјешака на пјешачком прелазу, што је у супротности са чињеницама које је изнио учесник саобраћајне незгоде Керовић Драгомир, који је потврдио да је својим возилом ударио пјешака и да је исти задобио тјелесне повреде. Због наведеног пропуста у раду командир Полицијске станице Лопаре је поднио приједлог начелнику Центра јавне безбједности Бијељина, да се полицијском службенику изрекне дисциплинска мјера због несавјесног извршавања послова и задатака.
 5. Полицијски службеници Полицијске станице Лопаре су обавили службене разговоре са више лица–очевидаца саобраћајне незгоде и на те околности сачинили више службених забиљешки о њиховим сазнањима.
 6. У циљу утрђивања степена повреда НН учесника саобраћајне незгоде (пјешака), Полицијска станица Лопаре се писмено обратила Дому здраваља Лопаре тражећи да се изјасне о степену повреда за то лице, о чему се наведена установа изјаснила да нема никаквих података о лицу које је учествовало у предметној незгоди, с обзиром да исто није уписано у службеним евиденцијама.
 7. Очевидац саобраћајне незгоде је дана 23.09.2015. године пријавио „случај заташкавања кривичног дјела“ Окружном тужилаштву у Бијељини, Центру јавне безбједности Бијељина, здравственој инспекцији, Министарству здравља Републике Српске и медијима. У тексту пријаве поред наведених чињеница о саобраћајној незгоди које су већ поменуте, очевидац наводи да је пјешак превијен у дому здравља у Лопарама у вријеме дежурства докторке Јелене Мичић која није евидентирала пријем пацијента, као ни доктор Драгомир Керовић који је повријеђеног довезао, прегледао и пружио му медицинску помоћ, те да су у то вријеме у просторијама Дома здравље Лопаре били присутни и медицински техничари Мићо Радић и Перо Сарић.
 8. Наведена пријава је дана 25.09.2015. године достављена од стране Центра јавне безбједности Бијељина Полицијској станици Лопаре. Напомињемо да је и Окружно тужилаштво Бијељина такође прослиједило наведену пријаву Полицијској станици Лопаре на провјеру навода.
 9. Оперативним радом на терену, полицијски службеници Полицијске станице Лопаре су дана 01.10.2015. године утврдили идентитет НН пјешака учесника у предметној саобраћајној незгоди, а ради се о лицу Миле Лучић настањен у Доњим Загонима, општина Бијељина, од кога је истог дана у својству свједока по Закону о кривичном поступку Републике Српске узета писмена изјава на околности настанка саобраћајне незгоде и у којој је исти потврдио наводе свједока, да је дана 19.09.2015 године око 23,00 часа, у мјесту Лопаре на пјешачком прелазу ударен путничким возилом којим је управљао Керовић Драгомир, те да је у истој задобио повреде на лијевом лакту и подлактици у виду огуљотине величине 4 центиметра, те да је од стране возача превезен у Дом здравља Лопаре и да му је стављен фластер на повређено мјесто.
 10. Дана 05.10.2015. године, инспектор ПС Лопаре је путем телефона контактирао поступајућег тужиоца Окружног тужилаштва Бијељина и обавијестио га о предузетим мјерама и радњама у вези наведене саобраћајне незгоде, као и чињенице да је пронађен НН учесник саобраћајне незгоде. Поступајући тужилац се путем телефона изјаснио да се не предузимају више никакве активности, јер наведени догађај није кривично дјело, него прекршај, а само лице – учесник саобраћајне незгоде (пјешак) се изјаснило да догађај не завређује пажњу и да не тражи никакву одговорност возача, учесника незгоде.
 11. Полицијски службеници ПС Лопаре ће против возача Керовић Драгомира поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка због непријављивања саобраћајне незгоде са тјелесним повредама на основу члана 154. тачка 3. и члана 111. став 3. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, те захтјев за покретање прекршајног поступка против Дома здравља Лопаре по члану 157. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини. Прекршајни налог који је издат лицу Керовић Драгомиру биће у прилогу захтјева за покретање прекршајног поступка против истог, како би та чињеница била позната суду при доношењу одлуке.
 12. Представка коју су Министарству унутрашњих послова у сједишту послали грађани Лопара је прослијеђена дана 30.09.2015. године Управи криминалистичке полиције и Јединици за професионалне стандарде-   Инспекторату за унутрашњу контролу, у циљу предузимање радњи из њихове надлежности.

 

С поштовањем,

                                                                                                          М И Н И С Т А Р                                                                                        

                                                                                                         мр Драган Лукач

 

08.10.2015
Сазив: 
9