Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Другој сједници одржаној 11. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Министарство финансија

Тражимо да нам доставите сљедеће податке:

-приход Републике Српске по основу ПДВ-а од 2006. године до 01.01.2015. године (тражене податке нам доставите по мјесечном и годишњем прегледу остварених прихода)

-приход јединица локалне самоуправе Републике Српске по основу ПДВ-а од 2006. године до 01.01.2015. године (тражене податке нам доставите по мјесечном и годишњем прегледу остварених прихода јединица локалне самоуправе)

-податке о сервисирању спољног дуга Републике Српске од 2006.године до 01.01.2015. године чија исплата се врши од ПДВ прихода.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-422-3/15

Датум: 29.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„ Тражимо да нам доставите сљедеће податке:

  • Приход Републике Српске по основу ПДВ-а од 2006. године до 01.01.2015. године ( тражене податке нам доставите по мјесечном и годишњем прегледу остварених прихода)
  • Приход јединица локалне самоуправе Републике Српске по основу ПДВ-а од 2006. године  до 01.01.2015. године ( тражене податке нам доставите по мјесечном и годишњем прегледу остварених прихода јединица локалне самоуправе)
  • Податке о сервисирању спољњег дуга Републике Српске од 2006. године  до 01.01.2015. године чија исплата се врши од ПДВ прихода “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Приходе од индиректних пореза, према Закону о систему индиректног опорезивања у БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 44/03, 52/04, 34/07, 04/08, 49/09 и 32/13), чине: увозне и извозне дажбине (царина), порез на додату вриједност, акцизе, накнада за путеве (путарина) и остали приходи и таксе. Приходи од индиректних пореза уплаћују се на Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање, а њихова расподјела у складу са Законом о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода (Службени гласник БиХ, број 55/04, 34/07 и 49/09) врши се свакодневно према методологији базираној на учешћу у крајњој потрошњи исказаној на ПДВ пријавама.

Дакле, порез на додату вриједност се уплаћује на исти рачун Управе за индиректно опорезивање на који се уплаћују и остале врста индиректних пореза (акциза, царина, путарина)  и чине укупну масу прихода од индиректних пореза, након чега се врши њихова расподјела.

Расподјела прихода од индиректних пореза са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање врши се тако што се, након издвајања средстава на рачун резерви за сврху поврата пореза (ПДВ-а, царине, акцизе и путарине), врше дневне дознаке средстава за финансирање заједничких институција БиХ. Од преосталих средстава, прво се у фиксном проценту од 3,55%, издвајају средства за Дистрикт Брчко, а остатак средства се дијели између Републике Српске и ФБиХ на основу учешћа у крајњој потрошњи исказаној на ПДВ пријавама.

 Коефицијенти за расподјелу прихода између ентитета су промјенљиви, тј. периодично се прилагођавају, тако да одражавају промјене у крајњој потрошњи. Такође, када дође до промјена коефицијената, врше се периодична поравнања.

Из дијела прихода од свих индиректних пореза који припадају  Републици Српској директно се врши уплата за сервисирање спољног (ино) дуга, док се преостали дио средстава распоређује између буџета Републике Српске (72,0%), буџета општина и градова (24,0%) и ЈП "Путеви Републике Српске" (4,0%), у складу са важећим одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, односно у складу са одредбама о расподјели прихода поменутог закона које су биле на снази у посматраном периоду. 

Из наведеног произилази да се расподјела прихода од индиректних пореза не врши по врстама индиректних пореза, већ се врши расподјела укупне масе прикупљених прихода коју чине све врсте индиректних пореза (ПДВ-а, царине, акцизе и путарине). У том смислу, Министарство финансија Републике Српске не располаже подацима о приходима Републике Српске оствареним само по основу ПДВ-а, те подаци које достављамо представљају податке о укупним приходима од индиректних пореза који су распоређени Републици Српској.

Сервис спољног дуга Републике Српске преко подрачуна Републике Српске у Централној банци БиХ, у периоду 2006-2014. године

                                                                                                                                                                                    у мил. КМ

Опис                    2006           2007           2008          2009            2010             2011             2012             2013              2014

Сервис дуга      103,78         92,68          89,91         89,96            109,15          126,86         151,41          238,58           159,86

Наглашавамо да се приказани подаци односе на дуг који се сервисира из прихода од индиректних пореза БиХ, преко подрачуна Републике Српске у Централној банци БиХ за сервис спољног дуга, и не укључују дуг Републике Српске који се сервисира са Јединственог рачуна Трезора Републике Српске.

С поштовањем,

 

                                                      МИНИСТАР

                                             др Зоран Тегелтија

 

 

 

11.02.2015
Сазив: 
9