Клуб посланика СДС-СРС РС предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            Клуб посланика СДС-СРС РС тражи податке о члановима Комисије за ревизију приватизације државног капитала у предузећима и банкама и износима њихових плата и накнада, од оснивања до данас.

            Да ли наведена Комисија доставља Влади Републике Српске редовне извјештаје о свом раду, и молимо да нас обавијестите када је Влада Републике Српске разматрала извјештаје о раду ове комисије (датуме сједница Владе на којој су извјештаји разматрани и период за који је извјештај достављен Влади).

ОДГОВОР:

Комисија за ревизију приватизације

државног капитала у предузећима и банкама

Број:___

 Датум: 5. 11. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                       

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС – СРС РС на Шестој сједници Народне Скупштине одржаној 8. октобра 2015 године поставио је сљедеће посланичко питање:

Клуб посланика СДС – СРС РС тражи податке о члсновима Комисије за ревизију приватизације  државног капитала у предузећима и банкама и износима њихових плата и накнада од оснивања до данас. Да ли наведена Комисија доставља Влади Републике Српске редовне извјештаје о свом раду и молимо да нас обавјестите када је Влада Републике Српске разматрала извјештаје о раду ове Комисије (датуме сједница Владе на којој су извјештаји разматрани и период за који је извјештај достављен Влади).

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

Одговор

На основу члана  6. Закона о ревизији приватизације државног капитала у предузећима и банкама („Службени гласник Републике Српске“, број 33/06) Влада Републике Српске је на својој сједници одржаној дана 4. 5. 2006. године именовала Комисију за ревизију приватизације у саставу:

Борислав Бијелић председник,

Ненад Рачић члан,

Рајко Радовић члан,

Мира поткоњак члан и

Милорад Недимовић секретар.

Одлуком Владе од 19. 7. 2007. године, умјесто чланова Мире Поткоњак и Рајка Радовића именују се Горан Маричић и Даница Вучковић.

Предсједник Комисије Борислав Бијелић, разријешен је одлуком Владе, дана 18. 2. 2010. године, а дана 31. 3. 2010. године за новог предсједника Комисије именован  је Саво Шеваљевић, који је разријешен одлуком Владе од 8. 11. 2012. године. Након тога, за новог предсједника Комисије именована је Равијојла Симић Тешановић, дана 3. 10. 2013. године.

При оснивању Комисије 2006. године накнаде за рад Комисије износила је: за предсједника 1.350 КМ; за чланове 1.250 КМ; за секретара 1.100 КМ и за административног радника 200 КМ.

Одлуком  о измјенама Одлуке Владе Владе од 30. 1. 2013. године, наведене накнаде за рад Комисије измијењене су и износиле су: за предсједника 1.215 КМ; за чланове и секретара 1.080 КМ и за административног радника 135 КМ.

Посљедњом Одлуком о измјени Одлуке Владе о накнадама од  3. 10. 2013. године (кад је именован и задњи предсједник Комисије) накнаде за рад Комисије умањена је за 50% и износи: 607,50 КМ за предсједника; 540 КМ за чланове и секретара и 67,50 КМ за административног радника.

Ови износи накнада су у мају 2014. године умањене за додатних 20% у корист Фонда солидарности за обнову Републике Српске и од тада до данас износе: за предсједника Комисије 485,60 КМ; за чланове и секретара 432,00 КМ и за административног радника 67,50 КМ.

Сваки појединачни Извјештај о извршеној ревизији Комисија је достављала Влади, одмах по усвојеном извјештају, што представља редовно и благовремено извјештавање Владе о раду Комисије.

 Што се тиче  збирних, консолидованих извјештаји о раду Комисије, за одређени дужи временски период они су достављани по захтјеву Владе и Влада их је усвајала, тако да је Влада Републике Српске усвајала сљедеће извјештаје Комисије за ревизију приватизације :

Извјештај за период  20.5. 2006  –  15. 3.  2007. године;

Извјештај за период  20. 5. 2006 – 31. 12. 2007. године;

Извјештај за период   1.  1. 2008  -  31. 5.  2009. године;

Консолидовани извјештај  о извршеној ревизији приватизације у предузећима и банкама  за период јуни 2006. године  - мај 2011. године Влада је усвојила на сједници од 2. 6. 2011. године.

Извјештај од наставка рада Комисије односно од 1. 10. 2013 – 30. 6. 2015. упућен је на  сједницу Владе за почетком  новембар 2015. године.

 

                                                                                   Предсједник                                             

                                                                   Равијојла Симић Тешановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2015
Сазив: 
9