Клуб посланика СДС-СРС РС Фонду здравственог осигурања Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 9. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Клуб посланика СДС-СРС РС у Народној скупштини Републике Српске тражи од Фонда здравственог осигурања РС податке о износу финансирања свих домова здравља у Републици Српској у периоду 2010-2015. године, који су по уговору закључени између домова здравља и Фонда ЗО РС, појединачно за сваки дом здравља и за сваку годину у наведеном периоду, као и збирне податке о финансирању домова здравља у РС по годинама.

ОДГОВОР:

Број: 07/012-1031-1/16

Датум: 18.02.2016. године

Народна скупштина Републике Српске

Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука

Предмет: Одговор, доставља се.

Поштовани,

Примили смо Ваш Допис број: 02/2-295-1/16 од 12.02.2016. године, којим достављате Фонду здравственог осигурања Републике Српске питање Клуба посланика СДС-СРС РС постављено на Деветој сједници, одржаној дана 9., 10. и 11. фебруара 2016. године, а које се односи на финансирање домова здравља од стране Фонда здравственог осигурања, те тражите одговор на исто.

У прилогу дописа достављамо Вам табеларни преглед финансирања домова здравља од стране Фонда здравственог осигурања Републике Српске у периоду 2010-2015. година.

Финансирање здравствених установа је вршено на основу закључиваних уговора на бази броја осигураних и верификованих лица.

С поштовањем,

Извршни директор                                                                                           Директор

Сектора за финансијски менаџмент

Мира Ђајић, дипл.ек.                                                                                   Мр Дарко Томаш

 

 

НАПОМЕНА: Табелрани преглед доступан у Служби НС РС.

09.02.2016
Сазив: 
9