Народни посланик Адам Шукало Министарству рада и борачко-инвалидске заштите и Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

-МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

-МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Да ли имате сазнања да приликом исплата пензија пензионерима у Републици Српској, административна забрана која иде на кредите које су дигли пензионери се не исплаћују комерцијалним банкама истог дана када се исплаћују пензије пензионерима?

Наиме, сазнање које ја имам и документацију коју сам добио, је да разлика од дана исплате до дана исплате административне забране, односно рате кредита комерцијалним банкама, иде чак и до 15 дана разлике. Па ме занима:

 Како то питање коментаришете и да ли сте упознати са истим?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-11/16

Бања Лука, 25.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС, поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године сљедеће посланичко питање:

„Да ли имате сазнања да приликом исплата пензија пензионерима у Републици Српској, административна забрана која иде на кредите које су дигли пензионери се не исплаћују комерцијалним банкама истог дана када се исплаћују пензије пензионерима?

Наиме, сазнање које ја имам и документацију коју сам добио, је да разлика од дана исплате до дана исплате административне забране, односно рате кредита комерцијалним банкама, иде чак и до 15 дана разлике. Па ме занима:

Како то питање коментаришете и да ли сте упознати с тим?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо  сљедећи

О Д Г О В О Р

„Чланом 137. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15), прописано је да се пензија утврђује у мјесечном износу и исплаћује уназад, у текућем мјесецу за претходни мјесец. По окончању исплате пензије свим кориницима права, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је року од седам до десет дана, а најкасније до краја мјесеца вршио обуставу исплата од пензије - чланарине, прерачун и остале  накнаде.

Фонд је од 01. јануара ове године укључен у Јединствени рачун Трезора Републике и своје пословање обавља преко Система јединственог рачуна трезора Републике, сходно одредбама Закона о трезору (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/13 и 103/15).

Имајући у виду сложеност преласка на овакав вид пословања и укључење преко 250 хиљада корисника права и на стотине добављача и правних субјеката за које се врши обустава по основу робноновчаних кредита за кориснике права, било је нужно одредити и одређени период прилагођавања у трајању од три до четири мјесеца. Након истека периода прилагођавања, планирано је да се исплате пензија и свих обустава врше истовремено. Сходно томе, Фонд ће након обрачуна пензије за април 2016. године, истовремено вршити унос налога за исплату пензија и свих обустава из трезора Републике Српске.

 

                                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                           Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2016
Сазив: 
9