Народни посланик Адам Шукало Министарству унутрашњих послова, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је на између двије сједнице 22. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               1.Колико је Министарство  унутрашњих послова Републике Српске у посљедњих 5 година поднијело извјештаја тужилаштвима у Републици Српској о почињеном кривичном дјелу, а да је Тужилаштво донијело одлуку да то није кривично дјело?

               Конкретно, питање се односи и на појединачан предмет поднесеног извјештаја МУП-а Републике Српске Тужилаштву Републике Српске у вези кривичног дјела везано за постављање наплатних кућица у Клашницама, тј извјештаја против Лазендића и других.

               2.Колико анонимних пријава су грађани Републике Српске поднијели преко ваше апликације АПК (пријаве против корупције) и колико је на основу истих поднешено извјештаја о почињеном кривичном дјелу тужилаштвима Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-115/16

Дана: 18.05.2016.године                                                                             

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, достављамо.-

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС, поставио је између двије сједнице Народне скупштине РС 22.априла 2016.године посланичко питање, а упућено Министарству унутрашњих послова РС сљедеће садржине:

 1. Колико је Министарство унутрашњих послова Републике Српске у последњих пет година поднијело извјештаја тужилаштвима у Републици Српској о почињеном кривичном дјелу, а да је Тужилаштво донијело одлуку да то није кривично дјело?

Конкретно питање се односи и на појединачан предмет поднесеног извјештаја МУП-а Републике Српске Тужилаштву Републике Српске у вези кривичног дјела везано за постављање наплатних кућица у Клашницама, тј.извјештаја против Лазендића и других.

 1. Колико анонимних пријава су грађани Републике Српске поднијели преко ваше апликације АПК (пријаве против корупције) и колико је на основи истих поднешено извјештаја о почињеним кривичном дјелу тужилаштвима Републике Српске?

                                                                       О Д Г О В О Р

 1. Министарство унутрашњих послова РС је у последњих пет година поднијело Извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима у Републици Српској и то:

ЦЈБ БАЊАЛУКА

је у периоду од 2011. до 2015.године поднијело укупно 16.486 Извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима и то:

 • 2011. године укупно је поднешено 3210  извјештаја;
 • 2012.године укупно је поднешено  3491 извјештаја;
 • 2013.године укупно је поднешено 3552 извјештаја;
 • 2014.године укупно је поднешено  3097 извјештаја и
 • 2015.године укупно је поднешено 3136 извјештаја

ЦЈБ БИЈЕЉИНА

је у периоду од 2011. до 2015.године поднијело укупно 11.108 Извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима и то:

 • 2011. године укупно је поднешено 2.002.извјештаја;
 • 2012.године укупно је поднешено 2.241 извјештаја;
 • 2013.године укупно је поднешено 2.389 извјештаја;
 • 2014.године укупно је поднешено 2.408 извјештаја и
 • 2015.године укупно је поднешено 2.068 извјештаја
 •  

ЦЈБ ДОБОЈ

је у периоду од 2011. до 2015.године поднијело укупно 9.236 Извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима и то:

 • 2011. године укупно је поднешено 1.836 извјештаја;
 • 2012.године укупно је поднешено 2.034 извјештаја;
 • 2013.године укупно је поднешено 1.970 извјештаја;
 • 2014.године укупно је поднешено 1.798 извјештаја и

-     2015.године укупно је поднешено 1.598 извјештаја

ЦЈБ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

је у периоду од 2011. до 2015.године поднијело укупно 4.196 Извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима и то:

 • 2011. године укупно је поднешено 829 извјештаја;
 • 2012.године укупно је поднешено 904 извјештаја;
 • 2013.године укупно је поднешено 888 извјештаја;
 • 2014.године укупно је поднешено 776 извјештаја и
 • 2015.године укупно је поднешено 799 извјештајa

ЦЈБ ПРИЈЕДОР

је у периоду од новембра 2013.године (када је формиран ЦЈБ Приједор) до мјесеца маја 2016.године поднијело укупно 2.551 извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима.

ЦЈБ ТРЕБИЊЕ

је у периоду од 2011. до 2015.године поднијело укупно 1.786 Извјештаја о почињеним кривичним дјелима надлежним тужилаштвима и то:

 • 2011.године  укупно је поднешено  445.извјештаја:
 • 2012.године укупно је поднешено 405.извјештаја:
 • 2013.године укупно је поднешено 340 извјештаја:
 • 2014.године укупно је поднешено 300 извјештаја и
 • 2015.године укупно је поднешено је 296 извјештаја

ЦЈБ Бањалука је поступајући по захтјеву Окружног тужилаштва Бањалука у вези кривичне пријаве која се односи  на постављање наплатних кућа у Клашницама, дана 30.10.2015.године Окружном тужилаштву Бањалука поднијело Извјештај о учињеним кривичном дјелима број КУ-1290/15 против Младена Лазендића, Слободана Удовчића, Недељка Кнежевића и Мирослава Јанковића за кривично дјело “Несавјесно привредно пословање” из члана 264.став 1. Кривичног закона РС, а у вези са чланом 23. Кривичног закона РС, што су:

 • Младен Лазендић, дана 21.09.2010.године у својству директора ЈП “Путеви РС” и Удовчић Слободан, у својству извршног директора за техничке послове ЈП “Путеви РС” потписали Уговор о извођењу радова на реализацији пројекта “Реконструкција и модернизација магистралног пута М-16 на дионици Приједорска петља-Клашнице ради безбједности саобраћаја” број 03-345-5796/10 (референца 058/10), на основу кога су, између осталог, извршени радови на изградњи објеката за наплату путарине у вриједности од 1.384.888,58 КМ, те свјесно прекршили одредбе Закона о јавним путевима (Сл.гласник 16/10) у којем је наведено да се за употребу и кориштење јавних путева прописане посебне накнаде које доноси Влада РС, гдје уредба о висини накнаде за употребу пута и путног објекта на јавном путу није донесена и регулисана до доношења “Правилника о наплати посебне накнаде за употребу ауто-путева, брзих путева и објеката на јавним путевима (Сл.Гласник број 91/11) којим није предвиђена наплата посебне накнаде за употребу магистралног пута, чиме нису испуњени прописани услови за изградњу наплатних објеката и наплате путарине, због чега исти никада нису пуштени у рад, те на тај начин очигледно несавјесним пословањем причинили штету предузећу “Путеви РС” у износу од 1.384.888,58 КМ
 • Недељко Кнежевић, дана 04.07.2012.године у Бањалуци у својству директора ЈП “Путеви РС” и Мирослав Јанковић, у својству извршног директора за техничке послове ЈП “Путеви РС” потписали уговор о извођењу додатних радова на реализацији пројекта “Реконструкција и модернизација магистралног пута М-16 на дионици Приједорска петља-Клашнице ради безбједности саобраћаја” број 03-345-3239/12 (референца број 065/12), на основу кога, су између осталог, извршени радови на изградњи централног објекта за наплату путарине и пратеће водоводне и канализационе инсталације у централном објекту у вриједности од 714.611,42 КМ, те свјесно прекршили одредбе Закона о јавним путевима (Сл.гласник 16/10) у којем је наведено да се за употребу и кориштење јавних путева прописане посебне накнаде које доноси Влада РС, гдје уредба о висини накнаде за употребу пута и путног објекта на јавном путу није донесена и регулисана до доношења “Правилника о наплати посебне накнаде за употребу ауто-путева, брзих путева и објеката на јавним путевима” (Сл.Гласник број 91/11) којим није предвиђена наплата посебне накнаде за употребу магистралног пута, чиме нису били испуњени прописани услови за изградњу централног објекта за наплату путарине, због чега исти никада није пуштен у рад, те на тај начин очигледно несавјесним пословањем причинили штету предузећу “Путеви РС” у износу од 714.611,42 КМ.

Окружно тужилаштво Бањалука је дана 24.12.2015.године доставило ЦЈБ Бањалука обавјест број Т13 0 КТПО 002740415 о обустави истраге, гдје се наводи да је донешена Наредба о обустави истраге против Младена Лазендића, Удовчић Слободана, Кнежевић Недељка и Мирослава Јанковића, због кривичног дјела “Несавјесно привредно пословање” из члана 264.став 1 КЗ-а РС  у  вези са чланом 23 КЗ-а РС, јер нема довољно доказа да су осумњичени починили наведено кривично дјело.                         

За информацију о броју донешених Одлука о обустави истраге по поднешеним кривичним пријавама од стране МУП-а РС у временском периоду од 2011. до 2015.године, потребно се обратити надлежним Окружним тужилаштвима.

2.  Апликација АПК (апликација пријаве корупције) постоји на нивоу Владе РС,

     администратор апликације је са сједиштем у МУП-у РС. Пријаве корупције

     и других неправилности упућују се путем апликације АПК и осталим

     министарствима, Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове,

     Републичкој управи за инспекцијске послове и Пореској управи РС, а од почетка

     примјене апликације до дана 12.05.2016.године поднесена је 151 пријава свим

     побројаним органима, а од тога МУП-у РС 35 пријава, које су прослијеђене на

     поступање надлежним организационим јединицама.

 

           МИНИСТАР

                                                                                                                                мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

22.04.2016
Сазив: 
9