Народни посланик Адам Шукало Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Клуб посланика ПДП поставио је између два наставка Деветнаесте сједнице, 19. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И

ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Молим Вас да ми одговорите колико је Фонд расписао јавних и интерних конкурса за упражњена радна мјеста у периоду од 2014. до јуна 2017. године.

               Молим да ми доставите списак запослених и којом конкурсном процедуром су исти запослени у истом временском периоду.

ОДГОВОР (ПРЕПИС ДОПИСА):

Број: 04-1377-2/17

Датум: 17.7.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

               У Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), 20. јуна 2017. године, запримљен је допис Народне скупштине Републике Српске са посланичким питањем народног посланика господина Адама Шукала.

                              Поступајући у складу са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), Фонд доставља одговор генералном секретару Народне скупштине Републике Српске, како слиједи:

ОДГОВОР

Фонд је у периоду од 2014. до 2017. године, за сва запошљавања поступао искључиво у складу са Законом о раду који је у том периоду био на снази, с тим да није расписивао јавне нити било које друге конкурсе за упражњена радна мјеста, већ је директно примјењивао Закон.

С поштовањем,

                                                                                                                                 ДИРЕКТОР ФОНДА

                                                                                                                                СРЂАН ТОДОРОВИЋ

                                                                                                                                    (Потпис и печат)

ПРИЛОГ:

Списак запослених закључно са 31.5.2017. године, у ћириличној и латиничној верзији, по два примјерка, и у електронској верзији.

                     СПИСАК РАДНИКА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ

ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ на дан 31.05.2017. године

                                         

НА НЕОДРЕЂЕНО

   1. Тодоровић Срђан  

   2. Брнић Николина

   3. Лукић Небојша

   4 .Савковић Наташа      

   5. Зрилић Наташа                       

   6. Лукач Зоран       

   7. Бркић Богдан                                               

   8.Граховац Милан

   9.Ђукић Велена

 10. Марјанац Срђан

 11. Цвијић Синиша

 12. Радић Јелена

 13. Гламочић Тијана

 14. Михајловић Синиша

 15.Врачар БиЉана

 16.Јанковић Адријана

 17.Благовчанин Тања

 18.Бундало Бранко

 19.Тешановић Ивана

 20.Ђукић Игор

 21.Девић Томић Рајна

 22. Јотановић Бојана

 23. Драгичевић Татјана

 24. Васић Миливојe

 На одређено

25. Јунгић Мићо                                 

26. Бјелинић Снежана

27. Нинковић Младен

28. Савановић Радмила

Приправници

29.Крчум Никола

30.Протић Стефан

На неплаћеном одсуству          

31. Келечевић Дајана

                                                                                    

 

                                                                                                    Сектор за правне и опште послове

 

19.06.2017

Име посланика:

Сазив: 
9