Народни посланик Биљана Петковић Министарству породице, омладине и спорта, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Биљана Петковић, Клуб посланика СНСД, поставила је између двије сједнице, 8. фебруара 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

            Односи се на Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, а питање гласи:

            Да ли ово право остварује родитељ ако сад има троје дјеце, а једно је преминуло због болести или несрећним случајем?

ОДГОВОР:

Број: 20.01/052-1257/23

Датум: 16. фебруар 2023. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

н/р генерални секретар Далибор Панић

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Биљана Петковић, Клуб посланика СНСД, поставила је између двије сједнице, 8. фебруара 2023. године, сљедеће посланичко питање:

Односи се на Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, а питање гласи: Да ли ово право остварује родитељ ако сад има троје дјеце, а једно је преминуло због болести или несрећним случајем?

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р                                                                                                                      

            Одредбама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), прописано је да право остварује незапослени родитељ као и самохрани родитељ, када поред других таксативно наведених услова, има четворо или више дјеце, а право престаје престанком заједнице живота родитеља који остварује право и малољетног дјетета. С обзиром на наведено, морамо констатовати да родитељ који има троје дјеце, а једно је преминуло због болести или несрећним случајем, не остварује право по Закону о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској.

 

                                                                                        По овлашћењу предсједника Владе

                                                                                                  МИНИСТАР

                                                                                                  Златан Клокић

 

Прилог:

-по два примјерка на оба службена писма (ћирилица и латиница)

-електронска форма - ЦД (WORD, ћирилица и латиница)

Достављено:

-Наслов

-а/а

 

 

 

 

08.02.2023

Име посланика:

Сазив: 
11