Народни посланик Бранислав Бореновић Одбору државне управе за жалбе, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОДБОР ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА ЖАЛБЕ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 052-44-1/18

Датум: 02.02.2018. године

Народна скупштина Републике Српске

Вука Караџића број 2

78000 Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика Партије демократског рогреса, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, слиједеће посланичко питање:

''Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.''

ОДГОВОР

Одбор државне управе за жалбе у табеларном приказу доставља податке о неизмиреним обавезама према добављачима за сваки економски код појединачно са стањем на дан 31.12.2017. године.

Редни број

Економска класификација

Назив добављача

Износ обавезе

Економски код

1.

Расходи по основу утрошка телекомуникационих услуга

М:тел комуникације Бања Лука

270,30

412231,

412233 и

412239

2.

Рсходи за компјутерски материјал

Алфом д.о.о. Бања Лука

1.087,05

412311

3.

Расходи по основу утрошка електричне енергије

РЈ Електрокрајина Бања Лука

262,67

412211

4.

Расходи за централно гријање

Топлана а.д. Бања Лука

1.539,09

412212

5.

Расходи за услуге одвоза смећа

Чистоћа а.д. Бања Лука

46,80

412222

6.

Расходи за канцеларијски материјал и материјал за чишћење

Кецком д.о.о. Бања Лука

276,71

412312, 412313, 412314, 412319, 412321, 412322 и 412329

7.

Расходи за трошкове одржавања лиценци

Министарство финансија РС Бања Лука

1.024,34

412773

8.

Расходи за поштанске услуге

ЈОДП за поштански саобраћаја Бања Лука

97,30

412234

9.

Расходи по основу репрезентације у земљи

Интегра инжењеринг Бања Лука

177,50

412941

10.

Расходи за дневну штампу

Дистрибуција д.о.о. Бања Лука

138,60

412331

11.

Расходи за утрошену воду

Агенција за осигурање РС Бања Лука

66,18

412221

12.

Остали расходи по основу репрезентације

Аква тим дистрибуција д.о.о. Лакташи

120,50

412949

13.

Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме

С.З.Р. Електроник сервис с.п. Росић Мирко Бања Лука

100,00

412532

14.

Расходи за осигурање запослених

Микрофин осигурање Бања Лука

119,42

412725

15.

Расходи з ауслуге радио-телевизијских оператера

Редио телевизија Републике Српске

22,50

412235

16.

                                                           УКУПНО:

       =5.348,97 КМ

 

С поштовањем,

                                                                                                                         В.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ОДБОРА

                                                                                                                             Јелена Пајић Баштинац

                                                                                                                                  (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

26.01.2018
Сазив: 
9