Народни посланик Бранислав Бореновић Окружном јавном тужилаштву у Бања Луци, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БАЊОЈ ЛУЦИ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: А-97/18

Дана, 05.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Вука Караџића 2

БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

                       Веза ваш број 02/2-08-69/18 од 30.01.2018. године

Поштовани,

Везано за ваш акт број 02/2-98-69/18 од 30.01.2018. године достављамо вам тражене податке. Окружно јавно тужилаштво Бања Лука са 31.12.2017. године има неизмирене обавезе према табели у прилогу:

КОНТО

ОПИС

ИЗНОС

411200

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада

8.126

412200

Расходи по основу утрошене енергије, комуналних и транспортних услуга

2.300

412300

Расходи за режијски материјал

3.649

412500

Расходи за текуће одржавање

1.470

412600

Расходи по основу путовања и смјештаја

3.124

412700

Расходи за стручне услуге

64.732

412900

Остали непоменути расходи

2.669

 

УКУПНО:

86.070

 

                                                                                                                     ГЛАВНИ ОКРУЖНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

                                                                                                                                       Желимир Лепир

                                                                                                                                    (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

26.01.2018
Сазив: 
9