Народни посланик Бранислав Бореновић Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 21.01/051-118/18

Дана: 06.02.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

-Генерални секретар-

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање;

Поштовани,

Дана 01.02.2018. године Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове добила је посланичко питање под бројем 02/2-08-48/18 од дана 30.01.2018. године у којем се траже информације о неизмиреним обавезама које ова управа има за 2017. годину, упућено од господина Бранислава Бореновића, народног посланика.

Овим путем Вас обавјештавамо да је период исплате обавеза Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове још увијек у току, односно дуговања која ова управа има из 2017. године се са Јединственог рачуна трезора исплаћују и током мјесеца фебруара текуће године, што важи и за друге институције које су у трезорском систему Републике Српске.

С обзиром да наведено нисмо у могућности доставити тражене информације док се не затвори период исплате те се са тим стекну услови за издавање тачне информације о евентуалним преосталим обавезама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове из 2017. године.

Имајући у виду транспарентност коју Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове заступа у сваком виду свога дјеловања, позивамо Вас да нам се обратите поново са наведеним питањем када се стекну услови за утврђивање износа тачних обавеза, како би јавности предочили истините информације на обострано задовољство.

С поштовањем,

Достављено:                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

  1. Наслову;                                                                                         Босиљка Предраговић, дипл. правник
  2. Одјељењу за фин.-рач. послове;
  3. а/а                                                                                                                      (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

26.01.2018
Сазив: 
9