Народни посланик Војин Митровић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Војин Митровић, самостални посланик поставио је на Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Законом Републике Српске из 2009., чини ми се децембар мјесец, уведена је обавезна регистрација за тракторске приколице. До тог периода била је обавезна трајна регистрација и, напоменућу, тада се плаћало само осигурање. И данас за тракторе се само плаћа осигурање.

Примјера ради, до 2009. године, регистрација, трајна, за те приколице, рецимо 4 тоне, коштала је 120 марака. Послије увођењаа овог закона, пољопривредне произвођаче то кошта 300 марака.

Тражим од Владе да размотри могућност да се измијени овај закон и уведе трајна регистрација за тракторске приколице?

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-61/16

Дана: 11.03.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,

               Народни посланик Војин Митровић, самостални посланик, поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 02. и 03. марта 2016. године, следеће посланичко питање:

               ''Законом Републике Српске из 2009. године, чини ми се децембар мјесец, уведена је обавезна регистрација за тракторске приколице. До тог периода била је обавезна трајна регистрација и, напоменућу, тада се плаћало само осигурање. И данас за тракторе се само плаћа осигурање.

Примјера ради, до 2009. године, регистрација, трајна, за те приколице, рецимо 4 тоне, коштала је 120 марака. Послије увођења овог закона, пољопривредне произвођаче то кошта 300 марака.

Тражим од Владе да размотри могућност да се измјени овај закон и уведе трајна регистрација за тракторске приколице?''

               У складу са чланом 82. Пословника владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11), дајемо следећи

О  Д  Г  О  В  О  Р

Према важећим прописима који регулишу област регистрације возила, а то су Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини  (''Службени гласник БиХ'', број: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13) и Правилник о регистровању возила (''Службени гласник БиХ'', број: 69/09), не постоји могућност регистрације тракторских приколица на начин да важење регистрације није временски ограничено (трајно).

Наиме, тракторска приколица спада у категорију прикључних возила, за која се (прикључна возила) сваке године врши продужење регистрације.

 Уз захтјев за продужење регистрације прилажу се и докази о уплати  прописаних накнада за обављен технички преглед, накнада за јавне путеве, полиса осигурања,  вањски стикер, накнада за испуштену и загађену воду, накнада за АМС РС).

Наведене обавезе су регулисане, за:

- обављен технички преглед возила, Правилником о техничким прегледима возила (''Службени гласник БиХ'', број: 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 и 29/11),

- накнаду за јавне путеве која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила годишње, Одлуком о висини годишње накнаде за јавне путеве која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила (''Службени гласник Републике Српске'', број: 110/09),

               - полису осигурања, Законом о обавезним осигурањима у саобраћају (''Службени гласник Републике Српске'', број: 82/15),

               - вањски стикер, Правилником о цијени докумената за регистрацију возила и  накнади за коришћење регистарских таблица (''Службени гласник БиХ'', број: 76/09).

               - испуштену и загађену воду, Законом о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број: 50/06, 92/09 и 1221/12) и

               - накнаду за АМС РС, Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске  (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/09).

               Према напријед изложеном, јасно је да је Министарство унутрашњих послова Републике Српске, орган који само примјењује законске и подзаконске прописе којима је регулисана област регистрације возила, укључујући и прописане накнаде које се плаћају приликом регистрације возила.

               Министарство комуникација и транспорта БиХ, у чијој је надлежности доношење прописа из области регистрације возила, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске, кантоналним министарствима унутрашњих послова ФБиХ и Полицијом Брчко Дистрикта БиХ,  започело је активности на измјенама и допунама  Правилника о регистровању возила (''Службени гласник БиХ'', број: 69/09).

               У досадашњим активностима у вези измјена и допуна, Министарство унутрашњих послова Републике Српске је предлагало да се члан 25. Правилника о регистровању возила, којим је регулисано важење регистрације возила, допуни ставом према којем и за тракторске приколице важење регистрације неће бити временски ограничено.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р                                 

               мр Драган Лукач 

 

02.03.2016
Сазив: 
9