Народни посланик Гордана Видовић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Седамнаестој сједници, одржаној 22. јуна 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Да ли се планира од стране Владе Републике Српске, односно Министарства уплата трећине средстава за асфалтирање двије улице у Мордичи, када је било обећано да ће Влада платити те тршкове, а фактура је стигла новоизабраном начелнику општине у цјелости и они су морали да исплате?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1711/21

Датум: 16.07.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Гордана Видовић на Седамнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22. јуна 2021. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли се планира од стране Владе Републике Српске, односно Министарства уплата трећине средстава за асфалтирање двије улице у Модричи, када је било обећано да ће Влада платити те трошкове, а фактура је стигла новоизабраном начелнику општине у цијелости и они су морали да исплате?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Према члану 16. став 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13 и 83/19) управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, док је у ставу 4. прописано да управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите мреже магистралних и регионалних путева врши Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука.

С обзиром на то да се ради о локалним путевима тј. улицама у насељу Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука немају у плану асфалтирање наведених улица.

Такође, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске тренутно нема буџетом планирана средства из којих би се финансирали радови на санацији и реконструкцији локалних путева и улица у насељу. Реализација наведених радова ће бити размотрена уколико се створе услови за финансирање изградње локалних саобраћајница путем Одлука Владе Републике Српске.

 

С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                       Недељко Ћорић

 

 

22.06.2021

Име посланика:

Сазив: 
10