Народни посланик Давор Шешић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 25. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

                Да ли је прорадио „Млијекософт“ софтвер за обраду података за разврставање сировог млијека по класама, којег Министарство пољопривреде Републике Српске користи приликом обрачуна премија за млијеко?

ОДГОВОР:

Број: 12.02.1-011-448/19

Датум: 21.10.2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, постављено на наставку Шесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 24-27. септембра 2019. године

 

 

Народни посланик Давор Шешић (Клуб посланика СДС) на  6. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној  25. септембра 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

                „ Да ли је прорадио ,,Млијекософт“  софтвер за обраду података за разврставање сировог млијека по класама, којег Министарство пољопривреде Републике Српске користи приликом обрачуна премија за млијеко“ ?

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

Према подацима добијеним од Агенције за аграрна плаћања, која је у ресорној надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде( у даљем тексту : Министарство ), истичемо да софтвер  „Млијекософт“ за обраду података за разврставање сировог млијека по класама, ни Министарство ни Агенција за аграрна плаћања, не користе приликом обрачуна премија за млијеко.                                                                                                         

У складу са Правилником о квалитету свјежег сировог млијека и условима за рад овлашћене лабораторије ( „Службени гласник Републике Српске “ број 81/15 и 46/18)   ЈУ ВИРС „Др Васо Бутозан“ користи апликативни софтвер „ Млијекософт“ приликом испитивања квалитата сировог млијека, односно обраде података извршених анализа.

 

     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                  др Борис Пашалић

 

 

25.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10