Народни посланик Денис Шулић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Денис Шулић, Клуб посланика СНДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Докле је дошла процедура проглашења Парка природе „Уна“ и шта је Влада учинила да заштити то подручје с обзиром на планирану изградњу одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска гора?

ОДГОВОР:

Број:15.04-011-424/19  

Датум: 26.09.2019.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

              Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 25.09.2019. године путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број: 04.2-011-413/19 од 23.09.2019. године, достављено je посланичко питање народног посланика Дениса Шулића, Клуб посланика СНСД.

Народни посланик Денис Шулић, Клуб посланика СНСД, на шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17. септембра 2019. године поставио је Предсједнику Владе Републике Српске сљедеће посланичко питање:               

„Докле је дошла процедура проглашења Парка природе „Уна“ и шта је Влада Републике Српске учинила да заштити то подручје с обзиром на планирану изградњу одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска гора?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези чл. 263 и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), а на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Влада Републике Српске је на 37. сједници, одржаној 12.09.2019. године донијела Одлуку о проглашењу Парка природе „Уна“.

                 Одлука о проглашењу Парка природе „Уна“ објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 79 од 25.09.2

019. године.

 

                                                                                                                      МИНИСТАР

 

                                                                                                           Сребренка Голић

                  

Прилог: - два примјерка на оба службена језика (латиница и ћирилица),

                -  електронска форма - CD                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

17.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10