Народни посланик Драган Чавић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Колико, којих и у којој  појединачној и укупној вриједности је купљено службених аутомобила за потребе  Владе Републике Српске, за потребе појединачних министарстава у Влади Републике Српске и за Кабинет предсједника Републике Српске у периоду 01.01.2017. године закључно са 13.06.2017.?

ОДГОВОР:

Број: 04.2-011-299-1  /17

Дана: 14.09.2017.године                                                                         

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић, поставио је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13, 14. и 15. јуна 2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Колико, којих и у којој појединачној и укупној вриједности је купљено службених аутомобила за потребе Владе Републике Српске, за потребе појединачних министарстава у Влади Републике Српске и Кабинет предсједника Републике Српске у периоду 01.01.2017.године закључно са 13.06.2017.? “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Због старости, хаварија и честих кварова на возилима возног парка Владе Републике Српске, замијењен је одређен број возила чија честа оправка више није оправдавала улагање средстава у исте.

У периоду од 01.01. до 13.06.2017. године набавка путничких моторних возила извшена је од стране Генералног секретаријата Владе Републике Српске и министарстава у Влади Републике Српске,  и то:

 1. Министарство финансија 

Министарство финансија је крајем прошле године спровело јавну набавку возила, методом отвореног поступка. Уговор са најповољнијим понуђачем, потписан је 10.01.2017. године.

Предметним поступком, а за потребе министарства, набављена су 3 путничка возила  марке PEUGEOT и то:

 • Два аутомобила, PEUGEOT 508  Active 2.0  Blue HDI ,150 КS са укупном цијеном за два аута од : 74.086.52 КМ плус ПДВ, или цијена по комаду: 37.043,26 КМ плус ПДВ
 • Један аутомобил  PEUGEOT 308 Nev Active 1,6 Blue Hdi 120 КС по цијени од 28.454,83 KM плус ПДВ
 • купна цијена са урачунатим ПДВ-ом за сва три возила износи: 119.973,38 КМ.

Јавна набавка је извршена након детаљне анализе постојећег стања у којој је констатовано да су од  три стара возила  у посједу Министарства финансија, једно у потпуности хаварисано, једно оштећено те оправка захтијева већа финансијска издвајања, те треће након пређених 500.000 км  често у квару, што захтијева велике трошкове. Сва стара возила била су стара преко 7 година.

2.    Министарство управе и локалне самоуправе

Министарство управе и локалне самоуправе је у наведеном периоду проводило поступак јавне набавке возила, а у складу са Законом о јавним набавкама, те након окончања поступка и избора најповољнијег понуђача, извршило набавку путничког моторног возила Марке: Volkswagen,Тип: Голф. Вриједност набављеног возила износи 34,931,62 КМ, а увећан за ПДВ износ је 40,870.00 КМ.

 1. Министарство унутрашњих послова

У периоду 01.01.-13.06.2017.године у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, набављено је:

 • 5 путничких моторних возила, марке ЛАДА ГРАНТА 21917 1,6 у укупној вриједности од 113.625,01 КМ са ПДВ.
 1. Министарство индустрије, енергетике и рударства

Министарство индустрије, енергетике и рударства у периоду од 01.01.2017. године закључно са 13.06.2017. године, провело је поступак јавне набавке и купило једно службено возило, марке Шкода.

Јавна набавка спроведена је у складу са Планом набавки Министарства, путем отвореног поступка, а цјелокупна процедура набавке обављена је у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и тендерском документацијом.

Уговор о купопродаји новог службеног возила број 05.01/054-628-8/16 од 13.03.2017. године закључен је „Аутокомерц“ В.С д.о.о. Бања Лука, који је у проведеној процедури изабран за најповоњнијег понуђача, а набавна вриједност наведеног возила је 51.282,00 KM без ПДВ-а.

 1. Министарство трговине и туризма

Министарство трговине и туризма је, у складу са Правилником о јавним набавкама Министарства трговине и туризма (број: 14-01-1061/15 од 20.04.2015. године), у периоду од 01.01.2017. године до 13.06.2017. године за потребе Министарства набавило три нова службена возила марке Шкода. Набављене су двије Шкоде Рапид у вриједности од по 28,500.00 КМ и једна Шкода Суперб у вриједности од 57,262.00 КМ. Укупна вриједност набављених возила је 114,262.00 КМ.

 1. Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Генерални секретаријат Владе Републике Српске је у наведеном периоду проводио поступак јавне набавке возила у складу са Законом о јавним набавкама, те након окончања поступка и избора најповољнијег понуђача, извршио набавку три путничка моторна возила:

 1. Марка: Volkswagen, Тип: Passat 

Вриједност набављеног возила износи 67.178,63 КМ а увећан за ПДВ износ је 78.599,00 КМ, којим је замјењено старо возило ŠKODA SUPER B

 1. Марка: Volkswagen, Тип: Passat

Вриједност набављеног возила износи 70.846,15 КМ а увећан за ПДВ износ је 82.890,00 КМ,

којим је замјењено старо возило ŠKODA SUPER B

 1. Марка: Audi, Тип: A8L

Вриједност набављеног возила износи 175.573,50 КМ а увећан за ПДВ износ је 205.421,00 КМ

којим је замјењено старо возило AUDI A8 L, година производње 2008.

Укупна вриједност набављених нових моторних возила у износу од 366.910,00 умањена је за50.000,00 КМ на име испоручених старих моторних возила.

Обавјештење о проведеном поступку набавке истих објављено је 18.04.2017. године на Порталу Владе Републике Српске, Порталу јавних набавки и Службеном гласнику БиХ.

Све наведене јавне набавке су проведене отвореним поступком у складу са Законом о јавним набавкама.

 

С поштовањем,                                                                                 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ

                                                                                                                                    Ђука Хуремовић                         

 

13.06.2017
Сазив: 
9