Народни посланик Драган Чавић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Другој сједници одржаној 9. фебруара 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Да ли Административна служба Града Бањалуке може измијенити Регулациони план на захтјев Октан Промет-а на парцели због које је Град Бањалука тужила управо Октан Промет, оспоравајући му стечено власништво и како је могуће да се у ЗК Извадку наведене парцеле власника Октан Промет-а у листу Б не упише терет судског спора по Тужби Града Бањалуке?

ОДГОВОР:

Број: 15.02-011-45/15

Датум: 23.02.2015. године    

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик  Драган Чавић, Клуб посланика НДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 09. фебруара 2015.године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли административна служба Града Бањалуке може измјенити Регулациони план на захтјев Октан Промет-а на парцели због које је Град Бањалука тужила управо Октан Промет, оспоравајући му стечено власништво и како је могуће да се у ЗК Извадку наведене парцеле власника Октан Промет-а у листу Б не упише терет судског спора по Тужби Града Бањалуке ?„

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске “, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Одредбом члана 52. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13) прописано је да се ревизија, односно измјена или допуна документа просторног уређења врши на начин и по поступку за доношење докумената просторног уређења.  С тим у вези, судски спор није разлог да се не приступи измјени документа просторног уређења, односно измјени предметног регулационог плана.

Питање које се односи на упис права и терета у земљишне књиге је у надлежности Министарства правде и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                                                            М И Н И С Т А Р                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          Сребренка Голић  

09.02.2015

Име посланика:

Сазив: 
9