Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству саобраћаја и веза, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 26. августа 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

                Да ли је у мјесецу септембру текуће године планирана изградња могућег рјешења за раскрсницу Драгочај – Рамићи?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1605/19

Датум: 16.09.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драшко Станивуковић, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 26.08.2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 

„Да ли је у мјесецу септембру текуће године планирана изградња могућег рјешења за раскрсницу Драгочај - Рамићи?“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) а у вези са чланом 263 и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији достављеној од стране ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука постигнут је договор између ЈП „Путеви Републике Српске“ и Града Бањалука о реконструкцији раскрснице на магистралном путу М-4 Драгочај - Рамићи, према којем је обавеза Града Бањалука да изради планску и пројектну документацију са неопходном дозволом за грађење, а да ЈП „Путеви Републике Српске“ финансира извођење радова договореног рјешења.

Јавном предузећу је достављен, на сагласност, документ Урбанистичко-технички услови, који је основа за прибављање локацијских услова, након чега слиједи израда Главног пројекта те прибављање грађевинске дозволе.

У међувремену, ЈП „Путеви Републике Српске“ је извршило припреме усвајања пословно-финансијског оквира неопходног за извођење радова, након чега ће бити проведена процедура јавне набавке за избор извођача радова, како би се извођењу радова могло приступити одмах након добијања грађевинске дозволе.

Имајући у виду наведено, извођење радова на раскрсници Драгочај - Рамићи неће бити могуће започети у текућем мјесецу.

 

С поштовањем,     

         

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

26.08.2019

Име посланика:

Сазив: 
10