Народни посланик Душан Берић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветој сједници одржаној 11. фебруара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

               Дописом број: 59/15 од 3.11.2015. године, који Вам је упућен од стране одборничког клуба СДС Скупштине Града Приједора, у којем се тражи поништење Закључка Скупштине од 22.4.2015. године, којим је продужен мандат савјетима МЗ Града Приједора на неодређено вријеме, дакле неуважавањем резултата локалних избора 2014. године, а што је супротно законима, те Вас питам:

               Када ћете поништити незаконит Закључак? Обавијестите писменим путем.

               У прилогу имате наведени Допис одборничког клуба, а остале материјале сте добили уз Допис од 3.11.2015. године.

ОДГОВОР:

Број: 10.3-011-43/16

Датум: 31. март 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се 

               Народни посланик Душан Берић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Деветој сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 9, 10. и 11. фебруара 2016. године, сљедеће посланичко питање:

               „Дописом број: 59/15 од 3.11.2015. године, који Вам је упућен од стране одборничког клуба СДС Скупштине Града Приједора, у којем се тражи поништење Закључка Скупштине од 22.4.2015. године, којим је продужен мандат савјетима МЗ Града Приједора на неодређено вријеме, дакле неуважавањем резултата локалних избора 2014. године, а што је супротно законима, те Вас питам:

Када ћете поништити незаконит Закључак? Обавијестите писменим путем.

У прилогу имате наведени Допис одборничког клуба, а остале материјале сте добили уз Допис од 3.11.2015. године.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                Изборним законом Републике Српске („Службеним гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12) чланом 53б. и 53г., између осталог, прописано је да, скупштина јединице локалне самоуправе расписује изборе за избор чланова савјета мјесне заједнице, одређен је орган  за спровођење избора, рок за одржавање избора, те да се избори за савјет спроводе у складу са одредбама овог закона и упутства које доноси Републичка изборна комисија.

               Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) које је донијела Републичка изборна комисија уређује се именовање чланова бирачких одбора, начин рада бирачких одбора, право и начин предлагања кандидата за чланове савјета мјесне заједнице, садржај гласачког листића за спровођење избора чланова савјета, поступак сазивања конститутивне сједнице савјета и друга питања од значаја за спровођење избора за чланове савјета.

Чланом 108. Закона о локалној самоуправи прописано је да мјесна заједница има савјет мјесне заједнице и да мандат чланова савјета траје четири године. Чланом 108а.  овог закона уређено је да се избори за савјет спроводе се у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске и упутства које доноси Републичка изборна комисија.

Поменутим законима и Упутством није предвиђена процедура престанка мандата савјета у току трајања мандата из разлога да су спроведени избори за органе локалне самоуправе након којих се спроводе и избори за савјете мјесних заједница, а како је прописано измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске из 2012. године, који је дакле донесен двије године након избора савјета мјесних заједница у Граду Приједор, на половини трајања мандата ових савјета.

Будући да се у 2016. години спроводе Локални избори у Босни и Херцеговини, Министарство ће благовремено, одговарајућим актом указати  јединицама локалне самоуправе на обавезу расписивања избора за чланове савјета мјесних заједница у Законом прописаном року и са Републичком изборном комисијом размотрити потребу за измјенама и допунама Упутства, како би се обезбиједиле све претпоставке да се након локалних избора организују и спроведу избори за савјете мјесних заједница у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској.

                        

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                  Лејла Решић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.2016
Сазив: 
9